V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
PHPJit
V2EX  ›  酷工作

[远程全职] 全球 Top5 数字资产交易所。运维架构师、 PHP 开发/架构师、数据开发/架构师、测试工程师……

 •  
 •   PHPJit · 196 天前 · 2465 次点击
  这是一个创建于 196 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  全球 TOP5 数字资产交易所。

  目前是全职远程,多个 HC 。

  • 高级运维开发工程师 (AWS)
  • 数据开发工程师
  • PHP 开发工程师
  • 测试工程师(金融、圈内背景)
  • ios 开发工程师(Swift)
  • Android 开发工程师
  • 产品经理(金融、圈内背景)
  • 项目经理
  • Linux C 开发工程师
  • 技术 Leader (量化背景)
  • 风控开发工程师
  • Golang 开发工程师
  • Java 开发工程师
  • Web 前端开发工程师 (React)

  双休不加班,不卷。

  岗位招聘多为高级和架构师

  有想法的同学可以联系:QmFja2VuZF9kZXY=

  第 1 条附言  ·  195 天前
  抱歉,加的人有点多。暂时停止加人。之前加过的都已经推过去了。
  第 2 条附言  ·  181 天前

  继续推!

  15 条回复    2023-04-07 19:46:36 +08:00
  opentrade
      1
  opentrade  
     196 天前
  现在是河西
  zuotian999
      2
  zuotian999  
     196 天前
  哪家?
  evil0harry
      3
  evil0harry  
     196 天前
  golang 有 jd 吗?
  valley
      4
  valley  
     196 天前
  微信么?
  hkc52
      5
  hkc52  
     196 天前
  top 5 是哪家
  cherrychen
      6
  cherrychen  
     196 天前
  猎头?
  whitetiger2222
      7
  whitetiger2222  
     196 天前
  Web 前端 + 后端( PHP+ Golang) 还招远程岗位吗?
  留个邮箱
  shayang888
      8
  shayang888  
     196 天前
  微信都加不了了
  theotop97xyz
      9
  theotop97xyz  
     196 天前
  微信都加不了了,能留个邮箱或者其他联系方式吗?
  alexHong
      10
  alexHong  
     195 天前
  都喜欢留微信这是为啥呢
  richardwong
      11
  richardwong  
     195 天前
  🐂啊
  PHPJit
      12
  PHPJit  
  OP
     183 天前
  继续推!
  snailer888
      13
  snailer888  
     176 天前
  还招测试吗,你那个是微信吗,搜不到联系人啊
  PHPJit
      14
  PHPJit  
  OP
     175 天前 via iPhone
  @snailer888 留一个联系方式呢
  snailer888
      15
  snailer888  
     174 天前
  @PHPJit 加我 V:newzahuodian
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   800 人在线   最高记录 6067   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 34ms · UTC 22:09 · PVG 06:09 · LAX 15:09 · JFK 18:09
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.