V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
通过以下 Referral 链接购买 DigitalOcean 主机,你将可以帮助 V2EX 持续发展
DigitalOcean - SSD Cloud Servers
Morgan2
V2EX  ›  VPS

出瓦工 37 刀

 •  
 •   Morgan2 · 271 天前 · 1478 次点击
  这是一个创建于 271 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  SPECIAL 10G KVM PROMO V3 - LOS ANGELES - CN2 GIA LIMITED EDITION---双向 300G Next Renewal 2023-09-06

  价格 110 原因:上了 dmit 的车 v2 收来的, 之前的大佬也是这里收的,只在这里出 ip 端口正常

  第 1 条附言  ·  271 天前
  已出
  zok2002
      1
  zok2002  
     271 天前
  keyfunc
      2
  keyfunc  
     271 天前   ❤️ 1
  为啥我是 49 刀 1 年
  haoji
      3
  haoji  
     271 天前
  联系方式没有?
  Morgan2
      4
  Morgan2  
  OP
     271 天前
  @haoji 看历史记录
  Nangle
      5
  Nangle  
     271 天前
  @Morgan2 你 TG 搜不到呀
  billzhuang
      6
  billzhuang  
     271 天前
  这个算上一代的传家宝嘛
  233373
      7
  233373  
     271 天前
  收了,联系 dGc6IEBhbnNoZW5n
  jiandan123
      8
  jiandan123  
     271 天前
  @keyfunc 我也是买的这个“SPECIAL 20G KVM PROMO V3 - LOS ANGELES - CN2 VPS”,49 刀一年。12 月到期。
  Nangle
      9
  Nangle  
     271 天前
  你 TG 提示不存在,本人 TG https://t.me/eatid
  mc97
      10
  mc97  
     271 天前
  Morgan2
      11
  Morgan2  
  OP
     271 天前
  @billzhuang 这款搭配其他解锁流媒体的机子,还是很好的选择。46 刀 500G 看流媒体 我感觉不够,还不如这款
  Morgan2
      12
  Morgan2  
  OP
     271 天前
  @keyfunc 49 刀 是 500G 的那款吗?
  JohnSmith
      13
  JohnSmith  
     270 天前
  dmit 有啥活动吗
  Morgan2
      14
  Morgan2  
  OP
     270 天前
  @JohnSmith 美西 gia 100 刀 2t,当天结束了
  bjm1996
      15
  bjm1996  
     269 天前
  带原邮箱吗
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   实用小工具   ·   1983 人在线   最高记录 6679   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 26ms · UTC 16:08 · PVG 00:08 · LAX 09:08 · JFK 12:08
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.