V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
爱意满满的作品展示区。
uiluck
V2EX  ›  分享创造

用 electron 造了一个 frp 跨平台的桌面客户端,已开源

 •  
 •   uiluck · 87 天前 · 1740 次点击
  这是一个创建于 87 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  🎉 地址

  https://github.com/luckjiawei/frpc-desktop

  ✨ 功能

  • 自定义服务端
  • http 、tcp 、https 协议
  • 下载 frp 版本
  • 日志查看

  ✅ 计划功能

  • 开机自启
  • 完善配置
  • 系统托盘

  💥 演示

  connect server

  proxys manager

  frp download

  log

  16 条回复    2023-11-29 17:53:34 +08:00
  tensorzhang
      1
  tensorzhang  
     87 天前
  好漂亮啊
  a33291
      2
  a33291  
     87 天前
  支持
  zzzzyg
      3
  zzzzyg  
     87 天前
  支持下看看
  shalingye
      4
  shalingye  
     87 天前 via Android   ❤️ 1
  win 已经有类似实现: https://github.com/koho/frpmgr
  uiluck
      5
  uiluck  
  OP
     87 天前
  @shalingye 自己用的 mac 发现没有 就自己花几天时间弄了一个
  uiluck
      6
  uiluck  
  OP
     87 天前
  @zzzzyg 感谢🙏
  uiluck
      7
  uiluck  
  OP
     87 天前
  @a33291 感谢🙏
  shalingye
      8
  shalingye  
     87 天前 via Android
  @uiluck 可以呀 不过我觉得 frp 这种使用 electron 太占内存了,不太值得
  mrtanwen
      9
  mrtanwen  
     87 天前
  我之前就自己写了一个 https://github.com/GavinTan/wfrpc_gui
  uiluck
      10
  uiluck  
  OP
     87 天前
  @mrtanwen 可以👍
  huangcjmail
      11
  huangcjmail  
     87 天前
  这个对比 frp 原生的 web ui 多了哪些功能呢
  tanranran
      12
  tanranran  
     87 天前
  @huangcjmail 小白用户也能开箱即用
  wusheng0
      13
  wusheng0  
     87 天前
  frpc 下载界面报错。
  推测是 GitHub api 没做错误处理,那个可能会有鉴权,需要 token 什么的
  uiluck
      14
  uiluck  
  OP
     87 天前
  @huangcjmail 可视化配置 功能还不太全 会慢慢完善
  uiluck
      15
  uiluck  
  OP
     87 天前
  @wusheng0 应该不用鉴权 应该是网络问题
  wusheng0
      16
  wusheng0  
     87 天前
  @uiluck 应该是我挂代理的问题
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   2536 人在线   最高记录 6543   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 26ms · UTC 10:10 · PVG 18:10 · LAX 02:10 · JFK 05:10
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.