V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
killergun
V2EX  ›  酷工作

[杭州] [游戏] [内推] 不局限开发,没做过游戏的也有岗位可以一试

 •  1
   
 •   killergun · 136 天前 · 1605 次点击
  这是一个创建于 136 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  欢迎加我内推 vx: YWk5ODc4MTU4NDg=

  加班情况:我基本上没怎么加过班,不过核心的游戏开发和引擎开发有时会
  待遇:个人了解,可以凭自己实力谈(不局限于 https://www.zhipin.com/gongsi/job/e8e231e3c5d76e901n1939u_FQ~~.html
  其中一个开发职位:引擎工具开发工程师,这个可以没有游戏相关的经验投递

  招聘职位

  15 条回复    2024-01-09 20:38:36 +08:00
  JIAOSHOUv587
      1
  JIAOSHOUv587  
     135 天前
  我 1300 级剑盾,能进吗
  lihengyu
      2
  lihengyu  
     135 天前
  好像没有 java 的坑
  Clannad0708
      3
  Clannad0708  
     135 天前
  有应届生岗位吗
  killergun
      4
  killergun  
  OP
     135 天前
  @Clannad0708 可以走校招,最近也在校招
  killergun
      5
  killergun  
  OP
     135 天前
  @JIAOSHOUv587 真的有个 2000 多级的老哥入职了
  AmberJiang
      6
  AmberJiang  
     135 天前
  我玩王者荣耀能进吗?
  xiyyy
      7
  xiyyy  
     135 天前
  社群运营可推吗?
  killergun
      8
  killergun  
  OP
     135 天前
  @xiyyy 可以
  mlxj
      9
  mlxj  
     134 天前
  我想当策划,想被游戏玩家喷,可以捞我一下下么
  killergun
      10
  killergun  
  OP
     134 天前
  @mlxj 发简历阿
  toptyloo
      11
  toptyloo  
     117 天前 via iPhone
  有没有 devops 岗位
  killergun
      12
  killergun  
  OP
     117 天前
  @toptyloo 暂时没有
  xiyyy
      13
  xiyyy  
     113 天前
  @killergun 加不上你了,是不是停止招聘啦?
  killergun
      14
  killergun  
  OP
     113 天前
  @xiyyy #13 没停招啊,你叫啥,这两天就一个加我的
  CuChulainn
      15
  CuChulainn  
     107 天前
  卧槽,就在我楼上
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   3205 人在线   最高记录 6543   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 25ms · UTC 13:57 · PVG 21:57 · LAX 06:57 · JFK 09:57
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.