bbb324 最近的时间轴更新
bbb324

bbb324

V2EX 第 109666 号会员,加入于 2015-04-07 21:09:47 +08:00
bbb324 最近回复了
楼主在深圳,而且,为了老婆孩子,不会离开深圳。转岗就算了。我只有一个目标,买房上车
关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2204 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
创意工作者们的社区
World is powered by solitude
VERSION: 3.9.8.5 · 16ms · UTC 11:10 · PVG 19:10 · LAX 03:10 · JFK 06:10
♥ Do have faith in what you're doing.