V2EX 首页   注册   登录
 krui 最近的时间轴更新

krui

 •   V2EX 第 133068 号会员,加入于 2015-08-15 16:59:32 +08:00,今日活跃度排名 15909
  krui 最近回复了
  正在学习这个
  学点后端,前端也别忘了,后续继续前端,前端还是蛮有意思的
  不是在深圳么?投了简历没有响应
  骗简历的人力外包吧
  同行啊,你们果然够屌,在地铁大厦的飘过
  DigitalOcean
  关于   ·   FAQ   ·   API   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   鸣谢   ·   1906 人在线   最高记录 3541   ·  
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.0 · 23ms · UTC 15:03 · PVG 23:03 · LAX 07:03 · JFK 10:03
  ♥ Do have faith in what you're doing.
  沪ICP备16043287号-1