liuzhiyong

liuzhiyong

不愿做奴隶的人们
V2EX 第 204175 号会员,加入于 2016-12-03 10:00:52 +08:00
推荐开源的在线相册工具——fgallery
分享发现  •  liuzhiyong  •  62 天前  •  最后回复来自 SOSdanOffical
8
以前微软同事写了推荐信,我彻底蒙逼(附带小广告)
分享发现  •  liuzhiyong  •  2022-02-07 17:56:51 PM  •  最后回复来自 ryd994
10
在分子水平上扫描人类
分享发现  •  liuzhiyong  •  2021-10-19 13:07:23 PM  •  最后回复来自 2i2Re2PLMaDnghL
4
7z vs rar
 •  2   
  分享发现  •  liuzhiyong  •  2022-01-08 18:29:49 PM  •  最后回复来自 notgoda
  58
  昨天坐了一趟公交车
  随想  •  liuzhiyong  •  2020-09-26 21:45:40 PM  •  最后回复来自 lucybenz
  19
  腾讯云对象储存是个好网盘
  分享发现  •  liuzhiyong  •  2020-11-07 10:21:17 AM  •  最后回复来自 SingeeKing
  18
  买了 360 移动硬盘,用来备份笔记本系统
  分享发现  •  liuzhiyong  •  2020-09-13 14:39:31 PM  •  最后回复来自 justfun
  12
  域名从 Name.com 转移到了 NameSilo
  分享发现  •  liuzhiyong  •  2020-07-22 10:54:19 AM  •  最后回复来自 lonelymarried
  18
  真的服了国内的山寨硬件
  分享发现  •  liuzhiyong  •  2017-06-24 14:44:17 PM
  我用腾讯云的 CDN,半年了,没有花一分钱
  分享发现  •  liuzhiyong  •  2017-06-12 16:13:07 PM  •  最后回复来自 liuzhiyong
  6
  微软的网站挂啦!
  分享发现  •  liuzhiyong  •  2017-02-04 14:00:48 PM
  终于放弃 FastMail 了(附送 FastMail 实用技巧)
  分享发现  •  liuzhiyong  •  2017-02-05 20:10:51 PM  •  最后回复来自 longquanwo
  7
  我怀疑春节影响了百度公司的利润
  分享发现  •  liuzhiyong  •  2017-02-02 07:02:32 AM  •  最后回复来自 lris1930170407
  23
  让个人网站的速度飞起来——终极篇
  分享发现  •  liuzhiyong  •  2016-12-12 15:33:18 PM  •  最后回复来自 liuzhiyong
  9
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   实用小工具   ·   5038 人在线   最高记录 6679   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 20ms · UTC 09:05 · PVG 17:05 · LAX 02:05 · JFK 05:05
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.