xiongqiangcs 最近的时间轴更新
xiongqiangcs

xiongqiangcs

V2EX 第 94385 号会员,加入于 2015-01-28 20:34:37 +08:00
北京本地出 hhkb pro2, 99 新
二手交易  •  xiongqiangcs  •  2018-01-12 22:23:08 PM  •  最后回复来自 xiongqiangcs
13
hhkb pro2 1000 有人要吗
二手交易  •  xiongqiangcs  •  2016-10-18 19:30:06 PM  •  最后回复来自 lltctt
9
xiongqiangcs 最近回复了
还没有招到人?
看邮箱名字很熟感觉认识,帮顶
咋天天发?这么缺人?
291 天前
回复了 martinqian 创建的主题 酷工作 [武汉] 聘数据挖掘工程师、后端工程师
@royeyu 武汉写出的工资看看就行,真实的数据挖掘封顶也就 30k,后端基本也就 25k,写这么高为了增加吸引力而已
关于   ·   帮助文档   ·   FAQ   ·   API   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2270 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
创意工作者们的社区
World is powered by solitude
VERSION: 3.9.8.5 · 11ms · UTC 11:41 · PVG 19:41 · LAX 04:41 · JFK 07:41
♥ Do have faith in what you're doing.