yisaka 最近的时间轴更新
yisaka

yisaka

V2EX 第 556944 号会员,加入于 2021-09-26 16:50:46 +08:00
yisaka 最近回复了
@SharonPan 我看了下,地址对的,没法传截图。我又发送了次,不会被归到垃圾邮件了吧。
应聘的是大前端工程师。
请问还有 hc 嘛?发了邮件没回呢
NO TALK,NO BB
关于   ·   帮助文档   ·   FAQ   ·   API   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2238 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
创意工作者们的社区
World is powered by solitude
VERSION: 3.9.8.5 · 14ms · UTC 12:53 · PVG 20:53 · LAX 05:53 · JFK 08:53
♥ Do have faith in what you're doing.