V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
V2EX  ›  zhout  ›  全部主题
主题总数  3
投简历有感,减少要求浮动,会不会节省双方的时间?
问与答  •  zhout  •  2020-09-09 15:02:54 PM  •  最后回复来自 zhout
2
关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   4100 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
创意工作者们的社区
World is powered by solitude
VERSION: 3.9.8.5 · 14ms · UTC 09:42 · PVG 17:42 · LAX 01:42 · JFK 04:42
♥ Do have faith in what you're doing.