V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
V2EX 是一个什么样的地方?
• 这里大量的成员热爱编程和图形设计
• 这里有关于虚拟世界话题的讨论
• 也有真实世界的
• 信息量的多少在这里是始终重要的
• 作为立场,我相信这个世界在持续变得更好
Livid
V2EX  ›  V2EX

2014 晒桌面

  Livid · 2014-05-10 22:59:37 +08:00 · 74493 次点击
这是一个创建于 2727 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
写了一个通宵的程序和文档之后,觉得周六早上的阳光实在是太美了,于是就想晒一下桌面。大家来发自己目前家里的工作桌的照片吧。图片链接支持微博图床和 imgur,及 V2EX.com/i

406 条回复    2016-04-18 03:56:34 +08:00
1  2  3  4  5  
huoxiaochai
    401
huoxiaochai   2015-01-01 22:59:16 +08:00
@jinyang656 赞,这曲面的还没体验过
ayulove
    402
ayulove   2015-04-08 21:46:58 +08:00
@lsj5031 sony好
lsj5031
    403
lsj5031   2015-04-09 05:59:37 +08:00
@ayulove 哈,现在手头有八九件索法好了……
wangzhangup
    404
wangzhangup   2015-06-09 18:00:32 +08:00
My desk
zchar47
    405
zchar47   2016-04-17 11:47:47 +08:00
@wangzhangup 你这桌面上的黑色键盘 是 flico 吗?
wangzhangup
    406
wangzhangup   2016-04-18 03:56:34 +08:00
@zchar47 poker II
1  2  3  4  5  
关于   ·   帮助文档   ·   FAQ   ·   API   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1071 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
创意工作者们的社区
World is powered by solitude
VERSION: 3.9.8.5 · 21ms · UTC 20:26 · PVG 04:26 · LAX 13:26 · JFK 16:26
♥ Do have faith in what you're doing.