V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
探索世界的好奇心万岁
hzq888
V2EX  ›  分享发现

大家觉得这种集合微信公众号文章的网站怎么样?有搞头不?

 •  1
   
 •   hzq888 · 2014-11-04 17:09:11 +08:00 · 4585 次点击
  这是一个创建于 2582 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  这个是链接 ,http://www.bucuo.me/
  不晓得这里能放链接不,
  大家给点意见吧,我想模仿个^_^

  10 条回复    2016-04-18 11:00:05 +08:00
  kaikai5601
      1
  kaikai5601   2014-11-04 18:53:01 +08:00 via Android
  我直接关注微信不就好了。。还访问你网站干啥
  deben
      2
  deben   2014-11-04 20:24:03 +08:00 via Android
  @kaikai5601 公众号上的东西百度抓不到,算原创吧?采集个十万个公众号,这原创量,收广告都爽歪歪!
  niboy
      3
  niboy   2014-11-04 21:39:04 +08:00
  qazzaqqazzaq
      4
  qazzaqqazzaq   2014-11-05 00:19:43 +08:00
  版权问题啊亲
  YAFEIML
      5
  YAFEIML   2014-11-05 08:51:48 +08:00   ❤️ 1
  @niboy 这排版直接尿了。。。类: http://chuansongme.com/n/863107
  jwenwang
      6
  jwenwang   2014-11-05 10:36:03 +08:00   ❤️ 1
  传送门都做了几年了
  hzq888
      7
  hzq888   2014-11-07 22:22:54 +08:00
  @jwenwang 传送门?才看到哦,原来早有人做了—_-
  hzq888
      8
  hzq888   2014-11-07 22:32:02 +08:00
  @kaikai5601
  第一,很多优质号你不一定能第一时间发现
  第二,关注号多了,你不觉得有点凌乱吗
  第三,微信里面来回切换公众号,阅读体验不敢苟同。。
  moke
      9
  moke   2016-01-06 17:01:10 +08:00
  话说你的 key 是怎么获取的?
  p5er
      10
  p5er   2016-04-18 11:00:05 +08:00
  老板,您的 Key 是怎么获取的啊?
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1096 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 21ms · UTC 21:05 · PVG 05:05 · LAX 13:05 · JFK 16:05
  ♥ Do have faith in what you're doing.