V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
tmacshuai
V2EX  ›  二手交易

出售一枚一加二邀请码

 •  
 •   tmacshuai · 2015-08-08 10:40:38 +08:00 · 453 次点击
  这是一个创建于 2729 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  tmacshuai # gmail.com

  要的联系吧。80元咸鱼购买的。别砍太离谱就好了 = =
  11 条回复    2015-08-11 18:45:03 +08:00
  tmacshuai
      1
  tmacshuai  
  OP
     2015-08-08 11:23:59 +08:00
  已出。。。
  zhangshuo
      2
  zhangshuo  
     2015-08-10 02:27:41 +08:00
  我有俩。。。
  jadetang
      3
  jadetang  
     2015-08-10 11:17:49 +08:00 via Android
  @zhangshuo 求一个
  zhangshuo
      4
  zhangshuo  
     2015-08-10 18:41:52 +08:00
  @jadetang 自用了一个,卖了一个,没了
  DylanChow
      5
  DylanChow  
     2015-08-10 21:53:59 +08:00
  我也出一个
  assad
      6
  assad  
     2015-08-11 10:38:07 +08:00
  急需,@DylanChow @zhangshuo 有的话联系我
  8六40壹69
  assad
      7
  assad  
     2015-08-11 10:38:28 +08:00
  @DylanChow 邀请码还在么?
  jacksong5
      8
  jacksong5  
     2015-08-11 15:55:45 +08:00
  用了可以裂变!?
  Arrowing
      9
  Arrowing  
     2015-08-11 16:58:31 +08:00
  @jacksong5 邀请码可以无限裂变
  benmao
      10
  benmao  
     2015-08-11 18:35:17 +08:00
  国外有拍卖的脑残500刀买个邀请码。。你说垃圾不垃圾
  crazycen
      11
  crazycen  
     2015-08-11 18:45:03 +08:00 via Android
  @jacksong5 衰变
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   实用小工具   ·   1089 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 41ms · UTC 15:42 · PVG 23:42 · LAX 07:42 · JFK 10:42
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.