V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
agegcn
V2EX  ›  Smartisan OS

锤子直播泄漏了。。

 •  
 •   agegcn · 2015-12-29 16:24:40 +08:00 · 5396 次点击
  这是一个创建于 2167 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  6 条回复    2015-12-29 16:32:42 +08:00
  young
      1
  young  
     2015-12-29 16:25:52 +08:00
  怎么个意思
  leozhang
      2
  leozhang  
     2015-12-29 16:29:44 +08:00
  彩排测试
  est
      3
  est  
     2015-12-29 16:30:28 +08:00
  agegcn
      4
  agegcn  
  OP
     2015-12-29 16:30:48 +08:00
  @leozhang 现在没的看了。
  jun0205
      5
  jun0205  
     2015-12-29 16:30:53 +08:00
  彩排都能直播
  fds
      6
  fds  
     2015-12-29 16:32:42 +08:00
  循环播放?没有声音?
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2170 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 21ms · UTC 05:49 · PVG 13:49 · LAX 21:49 · JFK 00:49
  ♥ Do have faith in what you're doing.