V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
gaodeng
V2EX  ›  iCode

发一批 ONERadio 兑换码

 •  
 •   gaodeng · 2016-02-22 17:52:06 +08:00 · 3331 次点击
  这是一个创建于 2110 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  ONERadio
  截图是最新的测试版的截图。
  下载地址 http://www.icyarrow.com/labs/
  (之前用过老版本的用请注意,测试版本不兼容老版本的数据。所以运行过老版本的用户需要先清除老版本的数据, 删除 ~/Library/Application Support/OneRadio/ 文件夹。)

  老版本下载地址 http://www.icyarrow.com/oneradio

  点击链接填写表单即可兑换一个 ONERadio License.
  56cad728df11b http://www.icyarrow.com/store/redeem.php?promocode=56cad728df11b
  56cad728df1ba http://www.icyarrow.com/store/redeem.php?promocode=56cad728df1ba
  56cad728df20f http://www.icyarrow.com/store/redeem.php?promocode=56cad728df20f
  56cad728df25e http://www.icyarrow.com/store/redeem.php?promocode=56cad728df25e
  56cad728df2b9 http://www.icyarrow.com/store/redeem.php?promocode=56cad728df2b9
  56cad728df309 http://www.icyarrow.com/store/redeem.php?promocode=56cad728df309
  56cad728df358 http://www.icyarrow.com/store/redeem.php?promocode=56cad728df358
  56cad728df3a7 http://www.icyarrow.com/store/redeem.php?promocode=56cad728df3a7
  56cad728df3f1 http://www.icyarrow.com/store/redeem.php?promocode=56cad728df3f1
  56cad728df440 http://www.icyarrow.com/store/redeem.php?promocode=56cad728df440
  56cad728df491 http://www.icyarrow.com/store/redeem.php?promocode=56cad728df491
  56cad728df4e7 http://www.icyarrow.com/store/redeem.php?promocode=56cad728df4e7
  56cad728df53a http://www.icyarrow.com/store/redeem.php?promocode=56cad728df53a
  56cad728df584 http://www.icyarrow.com/store/redeem.php?promocode=56cad728df584
  56cad728df5ce http://www.icyarrow.com/store/redeem.php?promocode=56cad728df5ce
  56cad728df60f http://www.icyarrow.com/store/redeem.php?promocode=56cad728df60f
  56cad728df66d http://www.icyarrow.com/store/redeem.php?promocode=56cad728df66d
  56cad728df6c0 http://www.icyarrow.com/store/redeem.php?promocode=56cad728df6c0
  56cad728df70c http://www.icyarrow.com/store/redeem.php?promocode=56cad728df70c
  56cad728df758 http://www.icyarrow.com/store/redeem.php?promocode=56cad728df758

  16 条回复    2016-03-18 20:08:59 +08:00
  lavasing
      1
  lavasing  
     2016-02-22 18:09:44 +08:00 via Android
  第一个已用
  wangtong868
      2
  wangtong868  
     2016-02-22 18:12:56 +08:00
  最后一个已用
  wzxjohn
      3
  wzxjohn  
     2016-02-22 18:18:17 +08:00
  用了一个,感谢!
  kappa
      4
  kappa  
     2016-02-22 18:20:47 +08:00
  以前买了一直没用,正好问下这些是什么玩意。。

  ![sss?]( )
  binss
      5
  binss  
     2016-02-22 18:22:19 +08:00
  56cad728df2b9 已用
  mimzy
      6
  mimzy  
     2016-02-22 18:23:28 +08:00
  第三个已用 谢谢~
  gaodeng
      7
  gaodeng  
  OP
     2016-02-22 18:23:58 +08:00
  @kappa ——|| 测试数据忘清除掉。
  young
      8
  young  
     2016-02-22 18:24:48 +08:00
  56cad728df25e 已用
  guanaco
      9
  guanaco  
     2016-02-22 18:25:22 +08:00
  用了一个谢谢 !
  Liir
      10
  Liir  
     2016-02-22 18:28:07 +08:00
  56cad728df4e7
  貌似是最后一个了,感谢
  lelsetsuna
      11
  lelsetsuna  
     2016-02-22 18:29:06 +08:00
  56cad728df3a7 已用, 3q ~
  WeIwEiMonKey
      12
  WeIwEiMonKey  
     2016-02-22 18:31:24 +08:00
  56cad728df491 已用。感谢
  AirSc
      13
  AirSc  
     2016-02-22 18:34:26 +08:00
  没有了。。。从第一个试到最后
  mimzy
      14
  mimzy  
     2016-02-22 18:43:34 +08:00
  @gaodeng 貌似这些测试数据我这里还清不掉……
  gaodeng
      15
  gaodeng  
  OP
     2016-02-22 18:46:24 +08:00
  @mimzy 收到。谢谢反馈。
  zouyun5152
      16
  zouyun5152  
     2016-03-18 20:08:59 +08:00
  可以购买吗……
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2936 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 24ms · UTC 10:54 · PVG 18:54 · LAX 02:54 · JFK 05:54
  ♥ Do have faith in what you're doing.