V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
dong
V2EX  ›  求职

为朋友求个职~ 资深 ux 设计师~坐标帝都

 •  1
   
 •   dong · 2016-03-02 08:18:42 +08:00 · 2584 次点击
  这是一个创建于 2649 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  rt~请留言公司与职位信息~tkx
  第 1 条附言  ·  2016-03-03 07:56:28 +08:00
  BAT 目前的 Package 在 60+
  13 条回复    2016-03-03 17:57:35 +08:00
  MochaCheung
      1
  MochaCheung  
     2016-03-02 09:17:20 +08:00
  简历发一个过来。 [email protected]
  rayang2004
      2
  rayang2004  
     2016-03-02 10:02:18 +08:00
  方便的话能否发个简历看下 rayang2004#gmail.com
  ellic
      3
  ellic  
     2016-03-02 10:04:42 +08:00
  小神你好
  0065paula
      4
  0065paula  
     2016-03-02 11:53:27 +08:00
  求简历作品集 [email protected] :)
  meican
      5
  meican  
     2016-03-02 17:57:58 +08:00
  美餐网, UI 设计师&品牌设计师,感兴趣,发下作品和简历信息, [email protected] ,非常感谢。
  dong
      6
  dong  
  OP
     2016-03-03 07:50:17 +08:00
  @ellic ……我靠...
  dong
      7
  dong  
  OP
     2016-03-03 07:51:50 +08:00
  @MochaCheung 什么公司?
  dong
      8
  dong  
  OP
     2016-03-03 07:52:10 +08:00
  @rayang2004 谢谢回复~ 请问是什么公司?
  dong
      9
  dong  
  OP
     2016-03-03 07:53:47 +08:00
  @0065paula 感谢支持~ 请问是什么公司?以及开放出的职位内容。:)
  0065paula
      10
  0065paula  
     2016-03-03 09:52:50 +08:00
  @dong 公司职位参考这里: http://www.lagou.com/jobs/1255110.html
  薪资范畴可根据实际能力浮动,如果感兴趣的话,欢迎来聊~
  rayang2004
      11
  rayang2004  
     2016-03-03 10:19:50 +08:00
  MochaCheung
      12
  MochaCheung  
     2016-03-03 17:00:15 +08:00
  @dong 滴滴。可以发一个简历给我,谢谢!
  dong
      13
  dong  
  OP
     2016-03-03 17:57:35 +08:00
  @MochaCheung 请问是什么公司?以及开放出来的职位信息~~ 谢谢~
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   nftychat   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   2458 人在线   最高记录 5634   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 37ms · UTC 05:39 · PVG 13:39 · LAX 22:39 · JFK 01:39
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.