V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
bmy
V2EX  ›  宠物

请问有没有把家里宠物实时视频传到个人服务器进行网上直播的解决方案

 •  
 •   bmy · 2017-07-25 11:19:03 +08:00 · 3169 次点击
  这是一个创建于 1597 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  如题,想打开浏览器可以看家里的猫的动向,包括视频控制(遥控视频汽车),数据传送到服务器,等等。

  4 条回复    2017-08-23 20:08:23 +08:00
  houxg09
      1
  houxg09  
     2017-07-25 12:44:34 +08:00 via Android
  小米摄像头
  liuminghao233
      2
  liuminghao233  
     2017-07-25 12:46:21 +08:00 via iPhone
  摄像头 树莓派
  cyr1l
      3
  cyr1l  
     2017-07-25 12:49:15 +08:00 via iPhone
  关键字: webrtc video stream
  xahaha
      4
  xahaha  
     2017-08-23 20:08:23 +08:00
  我们正在做这个方案,可以一起交流下
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2756 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 29ms · UTC 11:47 · PVG 19:47 · LAX 03:47 · JFK 06:47
  ♥ Do have faith in what you're doing.