V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
duzhe0
V2EX  ›  二手交易

出 12 寸 macbook early 2016

 •  
 •   duzhe0 · 2018-04-19 09:07:03 +08:00 · 911 次点击
  这是一个创建于 1689 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  m3,8G, 256G,金色,无磕碰无划痕一切功能正常
  官网在售的就是这款, 原价 10288,JD 在售价 9888
  只出北京当面交易,4999,不接刀, 自取送 100 块钱打车费
  有意请回帖或转转联系
  http://zhuanzhuan.58.com/detail/986622400663339010z.shtml
  第 1 条附言  ·  2018-04-19 11:38:11 +08:00
  sorry 弄错了, 官网在售和 jd 都是 2017 款。
  9 条回复    2018-04-19 20:34:48 +08:00
  achiles
      1
  achiles  
     2018-04-19 09:35:46 +08:00 via Android
  箱说齐全不,还在保吗
  duzhe0
      2
  duzhe0  
  OP
     2018-04-19 09:44:19 +08:00 via iPhone
  @achiles 买了 21 个月了,不记得保多久。箱子扔掉了
  jimyan
      3
  jimyan  
     2018-04-19 09:52:07 +08:00
  深圳呢
  duzhe0
      4
  duzhe0  
  OP
     2018-04-19 10:23:04 +08:00 via iPhone
  外地不出
  duzhe0
      5
  duzhe0  
  OP
     2018-04-19 10:23:22 +08:00 via iPhone
  @jimyan 外地不出
  tianyu1234
      6
  tianyu1234  
     2018-04-19 13:41:27 +08:00 via iPhone
  好价,不过 16 的是一代蝴蝶键盘吧?
  duzhe0
      7
  duzhe0  
  OP
     2018-04-19 16:45:03 +08:00 via iPhone
  @tianyu1234 没研究过是一代还是二代,我感觉不出来和最新的 macbook peo 的键盘手感有啥区别
  adminxc
      8
  adminxc  
     2018-04-19 18:22:36 +08:00
  联系方式?
  duzhe0
      9
  duzhe0  
  OP
     2018-04-19 20:34:48 +08:00 via iPhone
  @adminxc echo "d2VjaGF0OiBqZGJSanNqCg==" | base64 -D
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1120 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 35ms · UTC 23:19 · PVG 07:19 · LAX 15:19 · JFK 18:19
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.