V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
• 换工作是一件经过深思熟虑的严肃事情
• 频繁换工作是 loser 做的事情
• 公司应该提供给员工尽可能好的条件
• 这里不欢迎苦大仇深的公司
• 原则上这里不欢迎猎头发帖,除非是懂技术的猎头
• 如果你自己从来没有从期权上赚过钱,就不要在招聘时强调期权
• 招聘时请尽量给出薪酬范围
• 求职时请附上自己的薪酬要求
• 说话前经过足够的思考是好习惯
• 上传一个有意义的头像会更体现你们公司的品牌和诚意
• 请不要在 1 天的时间内在酷工作节点发布超过 3 个主题
• 请不要在不同节点下发布内容相同的主题
zhoufusong
V2EX  ›  酷工作

[拼多多][社招、校招][上海][内推] 各类技术岗位,大量 HC,感兴趣的欢迎咨询投递

 •  
 •   zhoufusong · 2018-11-22 20:41:40 +08:00 · 2528 次点击
  这是一个创建于 1583 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  主要是技术岗,其他岗位也可,要求和待遇小程序拼多多招聘可以查看,欢迎有意愿的各位大佬投递。内推邮箱 [email protected]
  10 条回复    2019-01-02 21:14:28 +08:00
  pingme
      1
  pingme  
     2018-11-22 21:08:25 +08:00 via Android
  卡学历吗?大专
  thomaswang
      2
  thomaswang  
     2018-11-23 09:18:45 +08:00
  上海 golang 非业务部门, 有吗
  svt
      3
  svt  
     2018-11-23 11:02:25 +08:00
  差真实学历吗?
  svt
      4
  svt  
     2018-11-23 11:02:50 +08:00
  查真实学历吗?
  richzhu
      5
  richzhu  
     2018-11-23 11:16:19 +08:00
  @svt 哥。。。。。 学历还怕查嘛?
  svt
      6
  svt  
     2018-11-23 14:04:24 +08:00   ❤️ 1
  @richzhu 对啊,,学历是花了几百块钱买的,,有点怕这个
  jangbi
      7
  jangbi  
     2018-11-23 15:59:17 +08:00 via Android
  还是 996 吗?
  devotenimabi
      8
  devotenimabi  
     2018-11-24 21:09:42 +08:00
  @jangbi 11 11 6 听说
  zhoufusong
      9
  zhoufusong  
  OP
     2018-11-29 14:30:41 +08:00   ❤️ 1
  up
  qnwx1
      10
  qnwx1  
     2019-01-02 21:14:28 +08:00
  @zhoufusong 您好,简历已邮件发过去了,麻烦问下如果拒绝的话会不会有答复呀。感谢!
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   nftychat   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   实用小工具   ·   2561 人在线   最高记录 5556   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 37ms · UTC 08:53 · PVG 16:53 · LAX 01:53 · JFK 04:53
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.