V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
V2EX 提问指南
anonnymous
V2EX  ›  问与答

今天发布的三款社交软件,您最喜欢那个?

 •  
 •   anonnymous · 2019-01-15 00:57:20 +08:00 · 3260 次点击
  这是一个创建于 1006 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  正在试用马桶,感觉还可以
  8 条回复    2019-01-15 14:07:24 +08:00
  Verx0
      1
  Verx0   2019-01-15 01:20:09 +08:00 via iPhone
  那三款啊?
  gzlock
      2
  gzlock   2019-01-15 03:34:44 +08:00 via Android
  微信全给封了
  CRight
      3
  CRight   2019-01-15 06:19:11 +08:00 via iPhone
  马桶和之前的无秘是不是有些类似,导入熟人就是个难点
  llrg222
      4
  llrg222   2019-01-15 06:21:23 +08:00
  没有惊喜,没有颠覆
  bingheath
      5
  bingheath   2019-01-15 06:24:45 +08:00 via iPhone
  马桶 好无聊啊
  cnTangLang
      6
  cnTangLang   2019-01-15 06:59:17 +08:00 via Android
  我的头条文章 《头条们,你们,真的懂如何做一个 IM ?》
  https://www.v2ex.com/t/526994
  已经发表
  快来看看一个 20 年软件架构、产品设计老兵对头条 IM、聊天宝、王欣 IM 的预测吧~~

  尤其这方面的产品经理,欢迎吐槽~~
  adyyq
      7
  adyyq   2019-01-15 12:47:05 +08:00 via Android
  请问帖主我注册时验证码老是错误怎么回事?
  EscYezi
      8
  EscYezi   2019-01-15 14:07:24 +08:00 via iPhone
  注册 mt 的时候收不到验证码短信......多次尝试无果,删了
  关于   ·   帮助文档   ·   FAQ   ·   API   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2027 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 20ms · UTC 03:29 · PVG 11:29 · LAX 20:29 · JFK 23:29
  ♥ Do have faith in what you're doing.