V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
测试工具
SmokePing
IPv6 访问测试
zeroivw
V2EX  ›  宽带症候群

广东,佛山,移动已获取 ipv6

 •  
 •   zeroivw · 2019-03-28 11:00:49 +08:00 · 4303 次点击
  这是一个创建于 1457 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  14 条回复    2019-04-04 15:25:23 +08:00
  ljming926
      1
  ljming926  
     2019-03-28 12:53:08 +08:00
  有什么使用场景可以推介一下么?我也已经获取了 ipv6 了~
  panda1001
      2
  panda1001  
     2019-03-28 12:54:23 +08:00 via Android
  @ljming926 在 v2 的这个节点发个贴晒下 ping 和 tracert
  98jiang
      3
  98jiang  
     2019-03-28 12:58:20 +08:00
  ipv6 能干什么用呀?
  qq632933878
      4
  qq632933878  
     2019-03-28 18:07:07 +08:00 via iPhone
  可以 pt
  fhbyljj
      5
  fhbyljj  
     2019-03-28 19:40:53 +08:00 via Android
  早就知道
  oricole
      6
  oricole  
     2019-03-28 22:08:06 +08:00
  本人移动 V6+电信公网 V4,pt 除了下载的时候能连到一些 V6 的 peer,平时 V6 基本没什么流量。
  kyf0722
      7
  kyf0722  
     2019-03-28 23:07:16 +08:00
  @98jiang 公网 ip
  kyobox
      8
  kyobox  
     2019-03-29 00:58:46 +08:00
  广州移动的,路由和内网客户端可以自动获取 ipv6 前缀、地址、dns,但不知为什么只有路由通了外网的 v6,内网的电脑手机能只能互相通,均不通外网
  Kowloon
      9
  Kowloon  
     2019-03-29 05:54:23 +08:00 via iPhone
  @kyobox
  估计局端没路由到分的前缀
  drogba
      10
  drogba  
     2019-03-29 20:33:05 +08:00
  0755 移动宽带,去年已用上 ipv6.
  microxp
      11
  microxp  
     2019-03-30 11:22:57 +08:00
  没用吧, 我测试移动的是阉割版的 ipv6,只能出去外面的进不来
  zhangqx
      12
  zhangqx  
     2019-03-31 22:12:59 +08:00
  @microxp 进不来那是你防火墙没设置规则。。
  PESH
      13
  PESH  
     2019-04-03 18:55:36 +08:00
  顺德还未有 V6 移动
  yujincheng08
      14
  yujincheng08  
     2019-04-04 15:25:23 +08:00 via Android
  大清忘了?
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   nftychat   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   实用小工具   ·   2523 人在线   最高记录 5556   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 41ms · UTC 13:18 · PVG 21:18 · LAX 06:18 · JFK 09:18
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.