V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
dyrex
V2EX  ›  Mac Pro

预算 6k 收个 mac

 •  
 •   dyrex · 2019-05-04 17:37:40 +08:00 via iPhone · 8652 次点击
  这是一个创建于 668 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  现在哪里能买到老款的 mac pro was15 款,16 款,预算 6000 左右的样子,有靠谱的个人也行

  8 条回复    2019-05-05 08:17:26 +08:00
  sunzhanpe
      1
  sunzhanpe   2019-05-04 20:47:42 +08:00
  6000 块,附上链接,需要的加我微信,备注 mac,https://www.v2ex.com/t/555346#reply18
  coolmint
      2
  coolmint   2019-05-04 20:54:44 +08:00 via Android   ❤️ 1
  淘宝上大把的,如果不是本的话,不考虑下 deskmini310 黑么? 4000 块配 8400+32g+500g m2,成熟配置,几乎完美的 efi,开发利器,进了 qq 群基本上包教包会(手动狗头🤣
  lwldcr
      3
  lwldcr   2019-05-04 21:36:44 +08:00 via Android
  这个方案的 WIFI 是怎么解决的?
  lwldcr
      4
  lwldcr   2019-05-04 21:37:35 +08:00 via Android
  @coolmint 请问下 310 的 WIFI 是怎么解决的?
  begga
      5
  begga   2019-05-04 21:48:43 +08:00
  苹果免驱网卡。
  1dian01
      6
  1dian01   2019-05-04 21:54:58 +08:00
  @coolmint 推荐个 qq 群呗
  coolmint
      7
  coolmint   2019-05-05 08:16:04 +08:00 via Android   ❤️ 1
  @lwldcr 淘宝 DW1560 或 DW1830
  coolmint
      8
  coolmint   2019-05-05 08:17:26 +08:00 via Android
  关于   ·   帮助文档   ·   FAQ   ·   API   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1660 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 19ms · UTC 17:41 · PVG 01:41 · LAX 09:41 · JFK 12:41
  ♥ Do have faith in what you're doing.