V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
yuzenan888
V2EX  ›  macOS

问个很严肃的问题: macOS 是不是至今(10.15)还不支持 HDR 输出?

 •  
 •   yuzenan888 · 2019-08-19 21:12:32 +08:00 · 7933 次点击
  这是一个创建于 1648 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  如果是的话,那我觉得真说不过去了。如果再这样下去那真的🌶️🐔🍎💊

  12 条回复    2019-08-21 07:00:05 +08:00
  Bardon
      1
  Bardon  
     2019-08-19 21:16:29 +08:00
  辣鸡苹药
  椒鸡果丸
  hronro
      2
  hronro  
     2019-08-19 21:20:08 +08:00
  等苹果自家的那个显示器上市吧,那会儿肯定要支持了
  sean419
      3
  sean419  
     2019-08-19 21:28:08 +08:00
  基本的性能和功能,被苹果憋久了,成了营销点,搞得果粉每次发布会都假高潮。
  vmebeh
      4
  vmebeh  
     2019-08-19 21:39:32 +08:00 via iPad
  tag:🍎=>🍄
  Cavolo
      5
  Cavolo  
     2019-08-19 22:49:48 +08:00 via iPhone
  @hronro 说不定的到时候只给他自己的显示器用
  shutongxinq
      6
  shutongxinq  
     2019-08-20 00:40:38 +08:00
  https://www.apple.com/newsroom/2019/06/apple-previews-macos-catalina/

  2018 年以后的 mac 在 10.15 都支持 hdr。
  Removable
      7
  Removable  
     2019-08-20 09:20:21 +08:00
  @vmebeh #4 哈哈哈,苹果药丸就成了蘑菇
  podel
      8
  podel  
     2019-08-20 09:38:58 +08:00
  说实话 HDR 真的有啥卵用么。 画面来说,分辨率的提升才是最浅显易见的。
  yuzenan888
      9
  yuzenan888  
  OP
     2019-08-20 13:40:22 +08:00
  @shutongxinq 我刚看了下,貌似只支持 HDR 播放,应该还是不支持 HDR 输出(升级了 10.15 的朋友帮忙测试下)。
  shutongxinq
      10
  shutongxinq  
     2019-08-20 14:25:15 +08:00
  @yuzenan888 既然有 pro display xdr,不可能不能输出 hdr 吧
  JerryCha
      11
  JerryCha  
     2019-08-20 18:41:32 +08:00
  @podel Mac 是要拿来做内容生产的工具,HDR 都不支持等着被创作者抛弃啊
  Sped0n
      12
  Sped0n  
     2019-08-21 07:00:05 +08:00 via iPhone
  我记得新 apple tv 客户端好像支持 hdr10 和 dolby vision,但应该只是播放
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   6071 人在线   最高记录 6543   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 27ms · UTC 06:16 · PVG 14:16 · LAX 22:16 · JFK 01:16
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.