V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
Gunn27
V2EX  ›  Google

Google 开发者大会有从西安出发的朋友吗?

 •  
 •   Gunn27 · 2019-08-26 17:25:29 +08:00 · 4709 次点击
  这是一个创建于 877 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  收到了 Google 的确认函,打算过去看一看。从西安出发,有一起的朋友吗?组个队吧。
  11 条回复    2019-08-30 11:15:08 +08:00
  OakScript
      1
  OakScript  
     2019-08-26 19:09:52 +08:00
  还真的有人专程从外地飞过来啊
  Gunn27
      2
  Gunn27  
  OP
     2019-08-26 22:53:26 +08:00
  @OakScript 必须有啊
  0Nick
      3
  0Nick  
     2019-08-26 23:12:38 +08:00 via Android
  GDG 西安的应该有人去,公众号: gdg-xian
  zhuwd
      4
  zhuwd  
     2019-08-27 10:56:17 +08:00
  山东的有么。。
  smilev587
      5
  smilev587  
     2019-08-27 11:12:12 +08:00
  这么拼啊
  Gunn27
      6
  Gunn27  
  OP
     2019-08-27 21:17:16 +08:00
  @smilev587 一起去玩啊
  Gunn27
      7
  Gunn27  
  OP
     2019-08-27 21:17:29 +08:00
  @0Nick 我问问去,谢谢
  greatghoul
      8
  greatghoul  
     2019-08-27 21:33:32 +08:00   ❤️ 1
  西安有几个组织者会去,你可以加我微信,我帮你牵线。

  greatghoul
  smilev587
      9
  smilev587  
     2019-08-28 16:32:50 +08:00
  @Gunn27 可以啊 其实我就在上海工作
  Gunn27
      10
  Gunn27  
  OP
     2019-08-30 11:06:34 +08:00
  @smilev587 你是人在上海是吧?
  smilev587
      11
  smilev587  
     2019-08-30 11:15:08 +08:00
  @Gunn27 恩 我就在上海
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   4121 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 36ms · UTC 05:48 · PVG 13:48 · LAX 21:48 · JFK 00:48
  ♥ Do have faith in what you're doing.