V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
YYY8888
V2EX  ›  DNS

Pcap DNSProxy 是不是挂了

 •  
 •   YYY8888 · 2019-10-08 11:59:30 +08:00 · 9137 次点击
  这是一个创建于 1606 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  13 条回复    2019-11-09 10:39:07 +08:00
  yexm0
      1
  yexm0  
     2019-10-08 12:15:41 +08:00 via Android
  jhytxy
      2
  jhytxy  
     2019-10-08 12:16:23 +08:00 via iPhone
  啥情况?被约谈了?
  leavic
      3
  leavic  
     2019-10-08 13:16:29 +08:00 via iPhone
  这玩意依赖服务器吗?
  Kiriya
      4
  Kiriya  
     2019-10-08 15:12:28 +08:00
  这东西又不能出境有什么用
  coolrc
      5
  coolrc  
     2019-10-08 15:59:03 +08:00 via Android   ❤️ 1
  simplednscrypt 整起
  Tink
      6
  Tink  
     2019-10-08 16:01:47 +08:00
  @Kiriya #4 你知道这是做什么用的吗
  wysnylc
      7
  wysnylc  
     2019-10-08 16:09:25 +08:00
  @coolrc #5 凭良心说,还有没有?
  v8E3n4Oqab92
      8
  v8E3n4Oqab92  
     2019-10-08 16:10:19 +08:00 via Android
  试试 Unbound + felixonmars/dnsmasq-china-list,不会有 DNS 泄漏
  Kiriya
      9
  Kiriya  
     2019-10-09 14:35:46 +08:00
  用过,除了打开网页快一点,没什么用 @Tink
  Tink
      10
  Tink  
     2019-10-09 17:16:56 +08:00 via iPhone
  @Kiriya #9 他不是解决打开网页快慢的..
  banlce
      11
  banlce  
     2019-10-10 09:17:34 +08:00 via iPhone
  @Tink 加密吗?
  Kiriya
      12
  Kiriya  
     2019-10-10 11:51:54 +08:00
  解决了 dns 污染也上不了外网,所以说除了解决网页打开速度没什么用
  mslu1982
      13
  mslu1982  
     2019-11-09 10:39:07 +08:00
  梅林上用的好好地。
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   2691 人在线   最高记录 6543   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 24ms · UTC 14:09 · PVG 22:09 · LAX 06:09 · JFK 09:09
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.