V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
cdlizhonghex
V2EX  ›  二手交易

求个 xr 128g

 •  
 •   cdlizhonghex · 2019-10-20 10:54:25 +08:00 · 617 次点击
  这是一个创建于 1253 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  x 256g 可以置换么?
  8 条回复    2019-10-23 00:17:10 +08:00
  violet19
      1
  violet19  
     2019-10-20 13:14:07 +08:00
  国行 128 在保,还能出 3800 吗
  yongdening
      2
  yongdening  
     2019-10-20 13:21:08 +08:00 via iPhone
  同求
  cdlizhonghex
      3
  cdlizhonghex  
  OP
     2019-10-20 14:15:38 +08:00
  @violet19 愿意置换么
  Carmine
      4
  Carmine  
     2019-10-21 10:52:35 +08:00 via iPhone
  什么颜色的,成色怎么样
  cdlizhonghex
      5
  cdlizhonghex  
  OP
     2019-10-22 12:22:10 +08:00
  @Carmine 黑色 一直戴套贴膜成色不错,没磕碰
  Carmine
      6
  Carmine  
     2019-10-22 16:11:43 +08:00
  @cdlizhonghex 坐标哪里。。有意,不过想当面沟通下。。我杭州的
  cdlizhonghex
      7
  cdlizhonghex  
  OP
     2019-10-22 17:46:54 +08:00
  @Carmine 我北京,当面比较困难.....
  Carmine
      8
  Carmine  
     2019-10-23 00:17:10 +08:00 via iPhone
  @cdlizhonghex 含泪告别😭
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   nftychat   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   实用小工具   ·   2682 人在线   最高记录 5556   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 38ms · UTC 00:51 · PVG 08:51 · LAX 17:51 · JFK 20:51
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.