V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
dearmymy
V2EX  ›  程序员

北京有靠谱小外包团队接单么

 •  
 •   dearmymy · 2019-10-26 01:00:23 +08:00 · 2128 次点击
  这是一个创建于 820 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  oc swift php 技术栈的。

  8 条回复    2019-10-26 22:21:49 +08:00
  dearmymy
      1
  dearmymy  
  OP
     2019-10-26 01:04:26 +08:00
  或者自由职业者 php
  mamahaha
      2
  mamahaha  
     2019-10-26 01:06:52 +08:00
  自己学吧,现在的外包太水了,你得给他教会了,然后让他给你做,相当于雇个打字员。
  liuxu
      3
  liuxu  
     2019-10-26 03:35:50 +08:00
  有,我们接,二楼这么厉害发下 github
  rubycedar
      4
  rubycedar  
     2019-10-26 09:28:23 +08:00 via iPhone
  有个 php:TXIzNTgxOTQ4Mjg=
  assad
      5
  assad  
     2019-10-26 09:38:34 +08:00
  联系我吧,靠谱的很
  微信:YXNzYWQyMDA4
  yoshiyuki
      6
  yoshiyuki  
     2019-10-26 12:40:41 +08:00
  节点发错了,还有你不留联系方式是认真的?
  bohan1115
      7
  bohan1115  
     2019-10-26 13:02:40 +08:00
  geligaoli
      8
  geligaoli  
     2019-10-26 22:21:49 +08:00
  留个联系方式吧,我这边 java+php,android。
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2483 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 56ms · UTC 06:54 · PVG 14:54 · LAX 22:54 · JFK 01:54
  ♥ Do have faith in what you're doing.