V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
设计师推荐装备
WACOM 数位板
推荐阅读
版式设计基础教程 by 南云治嘉
版式设计全攻略 by 佐佐木刚士
VikingBai
V2EX  ›  设计师

有没有 UI 设计师

 •  
 •   VikingBai · 2019-10-30 12:58:51 +08:00 · 19088 次点击
  这是一个创建于 820 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  7 条回复    2020-10-29 10:22:57 +08:00
  2596054567
      1
  2596054567  
     2019-10-30 14:06:32 +08:00
  有 V:TianTian-_-Wu
  rink00
      2
  rink00  
     2019-10-30 17:43:39 +08:00
  干啥
  cv1441
      3
  cv1441  
     2019-10-30 22:23:52 +08:00
  弄啥?
  fengxiaolu
      4
  fengxiaolu  
     2019-10-31 09:14:18 +08:00
  有啊 ,3 年经验的 ui
  crazytree
      5
  crazytree  
     2019-10-31 15:17:29 +08:00
  bDU5NTMwNzYxMDA=
  Ccxdcyl
      6
  Ccxdcyl  
     2019-11-10 18:46:44 +08:00
  14 年做 luncher
  15 年做购物
  16 年做工具
  17 年做图片美化
  18 年做社交
  18 年低涉足区块链方面
  请问有什么可以辅助你的么😊
  VX:cxxcyl
  xartdesign
      7
  xartdesign  
     2020-10-29 10:22:57 +08:00
  大厂 UI 。。路过。。设计师 [企鹅\微信] 8 7 9 5 1 0 0 2
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   941 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 24ms · UTC 21:38 · PVG 05:38 · LAX 13:38 · JFK 16:38
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.