V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
GeekHub
chemzqm
V2EX  ›  Vim

发一个广告,有偿提供 vim 相关问题语音咨询服务

 •  1
   
 •   chemzqm · 328 天前 · 2256 次点击
  这是一个创建于 328 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  • 还在为怎么配置 vim 而苦恼吗?
  • 还在为插件怎么配置而犹豫吗?
  • 还在 vim 启动太慢而痛苦吗?
  • 还在为某个问题找不到解决办法而苦苦纠结吗?

  为了帮助 vim 新手以及 coc.nvim 用户更高效的解决问题,我每晚 7 点到 8 点会在香芋星球 728051 房间为您解答相关困惑。

  暂定收费标准为 199 ( 19.9 RMB ) 3 分钟,299 ( 29.9 RMB ) 5 分钟。目前活动期间,只要 299 礼物即可无限制上麦提问。(不收双费)

  1573194589

  注意:苹果用户请务必使用香芋星球微信公众号充值,否则少冲 30%。

  11 条回复    2020-02-07 20:39:35 +08:00
  chemzqm
      1
  chemzqm   328 天前
  好吧,试营业期间点关注可以免费上麦提问题。
  takeoffyoung
      2
  takeoffyoung   328 天前
  如果没有成功帮助用户解决问题,怎么退钱呢?
  HannibaI
      3
  HannibaI   328 天前   ❤️ 1
  楼主是 coc.nvim 的作者,支持一下
  jdhao
      4
  jdhao   327 天前
  资次大佬
  softempire
      5
  softempire   327 天前
  支持!!
  zhuangzhuang1988
      6
  zhuangzhuang1988   327 天前
  这样可以?
  spadger
      7
  spadger   327 天前
  大多数国人潜意识里认为咨询都是免费的
  rudyyuan
      8
  rudyyuan   327 天前 via Android
  哦?
  SpaceVim
      9
  SpaceVim   319 天前
  这都可以?
  hujianxin
      10
  hujianxin   315 天前
  支持
  fanhed
      11
  fanhed   236 天前
  资瓷
  关于   ·   FAQ   ·   API   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1883 人在线   最高记录 5168   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 143ms · UTC 08:05 · PVG 16:05 · LAX 01:05 · JFK 04:05
  ♥ Do have faith in what you're doing.