V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
hunterJax
V2EX  ›  二手交易

持币 5K 收个 15 款 15 寸 配置 16G 256G 的 MacBook Pro

 •  1
   
 •   hunterJax · 2019-12-17 09:30:07 +08:00 · 900 次点击
  这是一个创建于 1266 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  有出的 V 友联系 QQ:MjIwNjA4ODYyOA==

  10 条回复    2019-12-20 15:48:24 +08:00
  summersnow521
      1
  summersnow521  
     2019-12-17 09:34:35 +08:00
  15 款 13' i5 2.9G 16G 512G,新换绿巨能电池,5.3k 考虑吗?
  hunterJax
      2
  hunterJax  
  OP
     2019-12-17 09:36:55 +08:00
  @summersnow521 抱歉,刚刚没加上 15 寸的条件。主要想入个 15 寸的。
  millson
      3
  millson  
     2019-12-17 09:40:43 +08:00   ❤️ 1
  @summersnow521 看你发帖记录,你这个是 10 多天前刚收到的那款吧,怎么又要出呢,好几个帖子看见你回复了
  summersnow521
      4
  summersnow521  
     2019-12-17 09:50:54 +08:00
  @millson 手里 15 寸和 13 寸,哪个出了就用剩下那个。原本打算收 13 寸自用再出 15 寸,结果 15 寸价格崩了,12k 带保修完全出不掉了。。。
  lxd152
      5
  lxd152  
     2019-12-17 10:02:02 +08:00
  @summersnow521 有意,WeChat ?
  summersnow521
      6
  summersnow521  
     2019-12-17 10:04:02 +08:00
  @lxd152 c3VtbWVyLXNub3c1MjEK
  millson
      7
  millson  
     2019-12-17 10:14:08 +08:00
  @summersnow521 pdd 16 寸价格太狠
  H15018327040
      8
  H15018327040  
     2019-12-17 11:54:15 +08:00
  15 款的 MBP 现在还值得入手吗?还在考虑 15 款还是 17 款
  hunterJax
      9
  hunterJax  
  OP
     2019-12-17 22:46:38 +08:00
  @H15018327040 我是个人用。15 款能满足要求了。
  SpiritQAQ
      10
  SpiritQAQ  
     2019-12-20 15:48:24 +08:00
  搭楼同求,同款需求
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   nftychat   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   5038 人在线   最高记录 5634   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 66ms · UTC 03:40 · PVG 11:40 · LAX 20:40 · JFK 23:40
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.