V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
ybw
V2EX  ›  职场话题

北上广深的各位,春节假期结束,你们还正常上班吗?

 •  
 •   ybw · 2020-01-21 20:29:12 +08:00 via Android · 4248 次点击
  这是一个创建于 1234 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  有没有多请几天假观察下事态发展的?

  7 条回复    2020-01-25 10:27:56 +08:00
  qinrui
      1
  qinrui  
     2020-01-21 20:30:41 +08:00 via iPhone
  顺序是不是反了?观察之后再决定请不请假吧
  Africa
      2
  Africa  
     2020-01-21 20:34:47 +08:00
  必须先请假,后续取决于武汉同事的情况了,我觉得行政也会有动作
  zhanao1994
      3
  zhanao1994  
     2020-01-21 21:36:20 +08:00 via Android
  湖北人,需要在武汉转车,不知道怎么办了😂
  amwyyyy
      4
  amwyyyy  
     2020-01-22 09:57:05 +08:00
  班还是要上的,武汉的同事看公司安排吧
  xiaoyang7545
      5
  xiaoyang7545  
     2020-01-22 10:15:00 +08:00
  @zhanao1994 口罩戴好。
  linbingqinag
      6
  linbingqinag  
     2020-01-24 16:52:29 +08:00 via Android
  我希望可以正常,
  thxmem
      7
  thxmem  
     2020-01-25 10:27:56 +08:00 via iPhone
  @zhanao1994 所在城市还没封城吗?😂湖北城市都快全封了
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   nftychat   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   4868 人在线   最高记录 5634   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 38ms · UTC 06:47 · PVG 14:47 · LAX 23:47 · JFK 02:47
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.