V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
renyiqiu
V2EX  ›  汽车

街上没人,反倒是学车的人多了哈哈哈

 •  
 •   renyiqiu · 2020-02-01 13:27:59 +08:00 · 6034 次点击
  这是一个创建于 1215 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  我也是其中之一,车位多了很多实习和新手开车。

  15 条回复    2020-02-01 23:51:25 +08:00
  starship
      1
  starship  
     2020-02-01 13:34:12 +08:00
  大街上都是新手,岂不更危险?
  renyiqiu
      2
  renyiqiu  
  OP
     2020-02-01 13:43:16 +08:00
  @starship 问题是没几个人,暂时安全哈哈
  starship
      3
  starship  
     2020-02-01 13:44:09 +08:00
  @renyiqiu #2 还是带好口罩吧。
  koor
      4
  koor  
     2020-02-01 13:49:17 +08:00
  想出门练车 可是小区大门都不让出 sad
  renyiqiu
      5
  renyiqiu  
  OP
     2020-02-01 14:02:14 +08:00
  @starship 有的,每次出门都有戴
  lenghonglin
      6
  lenghonglin  
     2020-02-01 14:04:54 +08:00 via Android
  学车一员路过
  renyiqiu
      7
  renyiqiu  
  OP
     2020-02-01 14:37:40 +08:00
  @koor 这就有点可惜了,本来这假期对新手来说是学车好机会
  Chowe
      8
  Chowe  
     2020-02-01 16:50:42 +08:00 via iPhone
  我也想上路,可是我没有车╮(╯▽╰)╭
  albertofwb
      9
  albertofwb  
     2020-02-01 17:22:43 +08:00 via Android
  你怎么知道我这两天在练车,路上的车是真的少
  zst
      10
  zst  
     2020-02-01 17:31:44 +08:00
  这两天练车+1 车都不怎么敢下去
  imswing
      11
  imswing  
     2020-02-01 18:36:37 +08:00
  已经练了两天了
  yinzhili
      12
  yinzhili  
     2020-02-01 19:29:35 +08:00
  看到教练发的朋友圈,驾校都停止培训了啊
  Phariel
      13
  Phariel  
     2020-02-01 20:04:13 +08:00 via iPhone
  这两天马路上倒是多了好多实习车 今天我前面有个贴实习标的时速就 30 多还把路堵着了 气死我了
  renyiqiu
      14
  renyiqiu  
  OP
     2020-02-01 20:33:33 +08:00 via iPhone
  @albertofwb 现在是好时机,对新手来说
  renyiqiu
      15
  renyiqiu  
  OP
     2020-02-01 23:51:25 +08:00
  @Phariel 哈哈,三十多就过份了,实在高速吗
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   nftychat   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   3193 人在线   最高记录 5634   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 37ms · UTC 10:47 · PVG 18:47 · LAX 03:47 · JFK 06:47
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.