V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
xiaoyouqiang
V2EX  ›  商业模式

有在创业和做运营的同志们吗,交流创业话题,当前环境还有哪些互联网创业机会

 •  
 •   xiaoyouqiang · 2020-02-14 09:56:58 +08:00 · 12799 次点击
  这是一个创建于 662 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  我本人是从事互联网行业 10 年以上,主要是技术方面,有产品和初步运营经历,比较喜欢互联网。
  希望和大家聊聊互联网创业的项目,说不定能碰撞出什么火花,结交一些志同道合的朋友。
  3 条回复    2021-04-05 11:42:57 +08:00
  johnnyR
      1
  johnnyR  
     2020-04-14 02:33:10 +08:00
  社交、服务平台
  castling
      2
  castling  
     2020-05-21 15:15:29 +08:00
  欢迎有创业想法的伙伴一起交流 qq: 15-26-78-63
  overwall2016w
      3
  overwall2016w  
     246 天前
  内容出海
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1125 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 22ms · UTC 22:41 · PVG 06:41 · LAX 14:41 · JFK 17:41
  ♥ Do have faith in what you're doing.