V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
lvyunyi
V2EX  ›  二手交易

出个 Mac Mini, MD388, i7 + 8G + 250G

 •  
 •   lvyunyi · 2020-03-25 16:36:59 +08:00 · 1051 次点击
  这是一个创建于 1275 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  办公用的,现在换新的老的出掉。 没什么磕碰因为一直在办公桌上

  原装是 4G 内存加到 8G,1T 机械盘受不了速度慢拆了换成三星的 250G SSD,另外机器里还有个 SATA 接口,转接线已配好就在机器里 盒子什么的应该还都在

  不懂行情,参考咸鱼普遍 3000+的价格,暂定 2800,有不妥请轻喷

  wx:bHZ5dW55aTA1MDI=

  第 1 条附言  ·  2020-03-26 11:20:55 +08:00
  既然这样,自刀到 2400
  10 条回复    2020-03-27 00:04:20 +08:00
  Tokin
      1
  Tokin  
     2020-03-25 20:02:30 +08:00
  神奇,我记得三年前 3000 多,没想到三年后闲鱼还是 3000 多
  abwong
      2
  abwong  
     2020-03-25 21:33:53 +08:00
  还是上 NUC 实在
  lxxiil
      3
  lxxiil  
     2020-03-26 07:54:35 +08:00 via iPhone
  这个得大刀才行了 不支持 4k 呀
  w0nglend
      4
  w0nglend  
     2020-03-26 08:11:33 +08:00 via Android
  @abwong nuc8 香。性能比肩 Mac mini2018 (逃
  andyhuai
      5
  andyhuai  
     2020-03-26 08:45:51 +08:00
  不支持 4k 是硬伤,cpu 和 gpu 都跟不上了
  nothingt
      6
  nothingt  
     2020-03-26 09:04:26 +08:00
  去年 3 月份出了一个 MD387,512 固态+512 磁盘,16G 内存,2500 出的。
  lwldcr
      7
  lwldcr  
     2020-03-26 10:17:08 +08:00
  nuc 比不了 mini2018 啊
  nuc 是笔记本 CPU
  mini 2018 是台式机 CPU
  性能还是有点区别的
  tanjiehong
      8
  tanjiehong  
     2020-03-26 10:36:52 +08:00
  机器不错,我的 387 也这几天升级了。还能战
  xcjzv
      9
  xcjzv  
     2020-03-26 12:22:33 +08:00 via iPhone
  2000 考虑收了 先排个队
  FakerLeung
      10
  FakerLeung  
     2020-03-27 00:04:20 +08:00
  @lwldcr #7
  可惜是带 t 的,nuc 不撞墙,谁强谁弱真不好说。
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   2990 人在线   最高记录 5930   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 31ms · UTC 12:49 · PVG 20:49 · LAX 05:49 · JFK 08:49
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.