V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
herozzm
V2EX  ›  TensorFlow

普通的 Linux 服务器怎么跑 tensorflow?

 •  
 •   herozzm · 2020-04-09 14:39:15 +08:00 · 2535 次点击
  这是一个创建于 605 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  已经是训练好的模型了,投入生产环境也很吃算力,一般的服务器没有独立显卡啊,难道只能跑 cpu 版本,cpu 速度很慢,没法用啊,或者给服务器搞一块强劲显卡?

  9 条回复    2020-04-15 11:37:29 +08:00
  ZRS
      1
  ZRS  
     2020-04-09 14:43:42 +08:00   ❤️ 1
  配显卡或者专门做 Inference 的硬件,有不少做解决方案的公司
  herozzm
      2
  herozzm  
  OP
     2020-04-09 14:51:18 +08:00
  @ZRS 有专门的 gpu 服务器吗?二手的是否可用?
  ZRS
      3
  ZRS  
     2020-04-09 14:52:59 +08:00   ❤️ 1
  @herozzm 有啊,不过生产环境捡二手不合适吧...有生产环境有需求不如考虑租云服务商的服务,比自己配硬件弹性好也更可靠
  tomczhen
      4
  tomczhen  
     2020-04-09 14:56:12 +08:00 via Android   ❤️ 1
  老黄不让数据中心用游戏卡,捡二手专业卡真的性价比有点低,虚拟化也是一堆坑等着。
  herozzm
      5
  herozzm  
  OP
     2020-04-09 15:15:22 +08:00
  @tomczhen
  @ZRS
  准备上一个 Quadro K620 二手显卡试试
  formaxin
      6
  formaxin  
     2020-04-09 23:11:50 +08:00 via Android
  cpu 慢那就只能上 gpu 了,nvidia-docker 蛮香的
  formaxin
      7
  formaxin  
     2020-04-09 23:13:17 +08:00 via Android   ❤️ 1
  再就是优化下模型,减枝蒸馏之类的
  herozzm
      8
  herozzm  
  OP
     2020-04-09 23:54:35 +08:00
  @formaxin docker 19.3 以后都集成了,不用单独 nvidia-docker
  q428202849
      9
  q428202849  
     2020-04-15 11:37:29 +08:00
  独立显卡服务器了解一下
  1 、I3-2100 8G 500G 5M 2IP GTX730 2G 显卡
  2 、I5-3470 8G 1T 10M 2IP GTX730 2G 显卡
  3 、I7-3770 8G 1T 10M 2IP GTX730 2G 显卡
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   4147 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 31ms · UTC 03:00 · PVG 11:00 · LAX 19:00 · JFK 22:00
  ♥ Do have faith in what you're doing.