V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
choudidi
V2EX  ›  上海

今天有人上班的么

 •  
 •   choudidi · 2020-04-11 14:08:48 +08:00 · 2741 次点击
  这是一个创建于 1147 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  14 条回复    2020-04-17 16:20:45 +08:00
  kadingshushi
      1
  kadingshushi  
     2020-04-11 15:08:47 +08:00
  1
  a1562619919
      2
  a1562619919  
     2020-04-11 15:11:09 +08:00 via Android
  0
  imdong
      3
  imdong  
     2020-04-11 15:12:05 +08:00
  昨天也没上班。
  violetlai
      4
  violetlai  
     2020-04-11 15:19:03 +08:00
  摸🐟开始
  ajaxfunction
      5
  ajaxfunction  
     2020-04-11 15:23:29 +08:00
  true
  choudidi
      6
  choudidi  
  OP
     2020-04-11 15:24:38 +08:00
  @violetlai 看到你了,你女朋友是修电脑修来的哈哈哈
  SaberJack
      7
  SaberJack  
     2020-04-11 15:28:42 +08:00
  1
  babedoll
      8
  babedoll  
     2020-04-11 15:31:57 +08:00
  1

  工作不忙 ,让我们过来加班给领导看的。。
  来了就是学习和摸鱼
  yhxx
      9
  yhxx  
     2020-04-11 15:32:45 +08:00
  有啊
  奋斗逼们说你不想 996 可以去个钱少的 965 啊,于是我来了
  然后 965 的公司开始单休了
  奋斗逼们现在怎么说?
  tyzrj766
      10
  tyzrj766  
     2020-04-11 15:43:15 +08:00
  日常单休,习惯了
  shuichengjian
      11
  shuichengjian  
     2020-04-11 15:46:31 +08:00
  出门吃饭,路边小餐馆就我一个人。。。店员比客人还多。
  cherrylv
      12
  cherrylv  
     2020-04-11 15:55:35 +08:00
  1
  yzhfd
      13
  yzhfd  
     2020-04-12 21:06:46 +08:00
  今天上班。。。
  as1217261221
      14
  as1217261221  
     2020-04-17 16:20:45 +08:00
  1
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   nftychat   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   2480 人在线   最高记录 5634   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 43ms · UTC 06:03 · PVG 14:03 · LAX 23:03 · JFK 02:03
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.