V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
RRRoger
V2EX  ›  程序员

[LPR&固定] 做一个简单的统计,关于贷款

 •  
 •   RRRoger · 2020-05-03 15:41:53 +08:00 · 2142 次点击
  这是一个创建于 1131 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  2020 年 3 月 1 日到 8 月 31 号,有一次更换的机会

  想统计一下各位有没有换成 LPR 。

  • 已换
  • 观望
  • 不准备换
  13 条回复    2020-05-04 20:52:35 +08:00
  willm
      1
  willm  
     2020-05-03 15:53:26 +08:00 via Android
  不准备换
  zjlletian
      2
  zjlletian  
     2020-05-03 15:53:59 +08:00
  已换
  mtrec
      3
  mtrec  
     2020-05-03 16:02:01 +08:00 via Android
  加上贷款金额 还有几年还清才有意义 已经还了 10 年贷款跟现在上车的情况完全不同
  cgcs
      4
  cgcs  
     2020-05-03 16:05:15 +08:00
  换 LPR
  Phariel
      5
  Phariel  
     2020-05-03 16:12:31 +08:00 via iPhone
  已换
  MinQ
      6
  MinQ  
     2020-05-03 16:51:34 +08:00 via Android
  1 - 5 年,不换,换了也省不了几个钱。5 - 10 年,LPR 短期利好,可换。10 - 30 年,时间太久远,稳定是王道,不换
  bluehr
      7
  bluehr  
     2020-05-03 16:52:26 +08:00
  5.635% 已换
  justin2018
      8
  justin2018  
     2020-05-03 17:15:36 +08:00
  4.65% 不换~
  s609926202
      9
  s609926202  
     2020-05-03 17:29:51 +08:00 via iPhone
  难道不是自动转换成 LPR 的吗?邮政银行是这样。
  just4id
      10
  just4id  
     2020-05-04 00:06:27 +08:00 via iPhone
  肯定换啊,已经降了两次了
  willxiang
      11
  willxiang  
     2020-05-04 14:11:53 +08:00
  还有 6 年还完,该不该换呢?
  YuriX
      12
  YuriX  
     2020-05-04 17:38:05 +08:00
  不准备换,时间太久远。算了一下在不有利情况下多支出的利息 很容易比 有利情况下可能节省的利息多。
  yukiloh
      13
  yukiloh  
     2020-05-04 20:52:35 +08:00
  李永乐根据计算得出结论,如果你相信国家将来会发展得更好,那么就换
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   nftychat   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   2398 人在线   最高记录 5634   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 38ms · UTC 00:21 · PVG 08:21 · LAX 17:21 · JFK 20:21
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.