V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
iminto
V2EX  ›  郑州

郑州互联网交流群,可以交流下工作生活

 •  1
   
 •   iminto · 2020-05-19 15:04:55 +08:00 · 2835 次点击
  这是一个创建于 984 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  仿佛 V 站郑州的人很少。。。

  群: https://s1.ax1x.com/2020/05/19/Y5mm7V.png

  如果二维码过期,可以加我 VX ( emh1cm91eW91ZHU=),拉进群
  第 1 条附言  ·  2020-08-10 13:40:29 +08:00
  微信改名字了,现在叫 VmlydHVhbEdhdGV3YXk=
  第 2 条附言  ·  2020-09-28 11:09:42 +08:00

  老微信又被禁言了,加新微信吧

  KioqKiog5paw5b6u5L+h77yaIGJsdWVyYWRpc2ggICoqKioqIA==

  10 条回复    2021-07-06 15:01:48 +08:00
  iminto
      1
  iminto  
  OP
     2020-07-02 12:45:29 +08:00
  alanai
      2
  alanai  
     2020-08-06 13:39:28 +08:00
  VX 加不了。。
  ppxiale
      3
  ppxiale  
     2020-08-07 17:03:59 +08:00
  来吧,bes64(cGVpbHVuODg4OA==)
  iminto
      4
  iminto  
  OP
     2020-08-10 13:39:51 +08:00
  @alanai VmlydHVhbEdhdGV3YXk=
  Intouchable
      5
  Intouchable  
     2020-09-15 09:00:47 +08:00
  兄弟微信号又变了?
  iminto
      6
  iminto  
  OP
     2020-09-15 13:56:21 +08:00
  @Intouchable 没有啊,就是 VmlydHVhbEdhdGV3YXk=
  nickkwas
      7
  nickkwas  
     2021-02-15 19:50:40 +08:00 via iPhone
  还更新吗😂
  iminto
      8
  iminto  
  OP
     2021-02-18 08:35:07 +08:00
  @nickkwas 可以加上啊
  tangyuxin17
      9
  tangyuxin17  
     2021-03-08 15:37:40 +08:00
  这一串神秘字符是啥?
  cy2020
      10
  cy2020  
     2021-07-06 15:01:48 +08:00
  @iminto 拉我
  MTM2OTExNTgyMDE=
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   实用小工具   ·   2815 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 50ms · UTC 06:03 · PVG 14:03 · LAX 22:03 · JFK 01:03
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.