V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
GeekHub
iminto
V2EX  ›  郑州

郑州互联网交流群,可以交流下工作生活

 •  1
   
 •   iminto · 131 天前 · 485 次点击
  这是一个创建于 131 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  仿佛 V 站郑州的人很少。。。

  群: https://s1.ax1x.com/2020/05/19/Y5mm7V.png

  如果二维码过期,可以加我 VX ( emh1cm91eW91ZHU=),拉进群
  第 1 条附言  ·  48 天前
  微信改名字了,现在叫 VmlydHVhbEdhdGV3YXk=
  6 条回复    2020-09-15 13:56:21 +08:00
  iminto
      1
  iminto   87 天前
  alanai
      2
  alanai   52 天前
  VX 加不了。。
  ppxiale
      3
  ppxiale   51 天前
  来吧,bes64(cGVpbHVuODg4OA==)
  iminto
      4
  iminto   48 天前
  @alanai VmlydHVhbEdhdGV3YXk=
  Intouchable
      5
  Intouchable   12 天前
  兄弟微信号又变了?
  iminto
      6
  iminto   12 天前
  @Intouchable 没有啊,就是 VmlydHVhbEdhdGV3YXk=
  关于   ·   FAQ   ·   API   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   947 人在线   最高记录 5168   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 23ms · UTC 20:04 · PVG 04:04 · LAX 13:04 · JFK 16:04
  ♥ Do have faith in what you're doing.