V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
测试工具
SmokePing
IPv6 访问测试
mrtqiangqiang
V2EX  ›  宽带症候群

手上 100 多条上海 cn2 发现是真不行了

 •  
 •   mrtqiangqiang · 2020-08-15 22:55:33 +08:00 via Android · 4338 次点击
  这是一个创建于 732 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  pppoe 拨号段 58.32 去日韩不行 去东南亚香港满速

  固定 ip 58.33 /180.167 同上

  去日韩有推荐段的吗?

  感觉还是 9929 实惠 比较稳定

  https://ftp.bmp.ovh/imgs/2020/08/ac94f7651c4ad859.jpg


  https://ftp.bmp.ovh/imgs/2020/08/f004e180b2e41641.jpg
  11 条回复    2020-08-19 22:08:10 +08:00
  mrtqiangqiang
      1
  mrtqiangqiang  
  OP
     2020-08-15 22:56:44 +08:00 via Android
  mrtqiangqiang
      2
  mrtqiangqiang  
  OP
     2020-08-15 23:08:15 +08:00 via Android
  图 咋发不出来
  Yien
      3
  Yien  
     2020-08-15 23:23:47 +08:00
  出租嗎?有意。
  mrtqiangqiang
      4
  mrtqiangqiang  
  OP
     2020-08-15 23:30:29 +08:00 via Android
  @Yien 得国内身份证 实名 这样可以租
  Yien
      5
  Yien  
     2020-08-15 23:52:40 +08:00
  @mrtqiangqiang 有 TG 嗎?我加你詳細聊。
  mrtqiangqiang
      6
  mrtqiangqiang  
  OP
     2020-08-16 00:08:10 +08:00 via Android
  duanyz
      7
  duanyz  
     2020-08-17 10:58:08 +08:00
  这是机房里面吗
  mrtqiangqiang
      8
  mrtqiangqiang  
  OP
     2020-08-17 11:23:42 +08:00 via Android
  @duanyz 肯定啊
  seed12345
      9
  seed12345  
     2020-08-17 17:31:33 +08:00 via iPhone
  同 58 精品网的飘过,日本的话 6 月还是可以的,7 月就不行了,目前新加坡的速度还可以的,和香港差不多
  janssenkm
      10
  janssenkm  
     2020-08-19 14:07:51 +08:00 via iPhone
  @mrtqiangqiang 多少带宽?什么价位
  mrtqiangqiang
      11
  mrtqiangqiang  
  OP
     2020-08-19 22:08:10 +08:00 via Android
  @janssenkm 来 tg 聊
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2900 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 26ms · UTC 00:53 · PVG 08:53 · LAX 17:53 · JFK 20:53
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.