V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。

为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:

拼车信息请发到 /go/cosub 节点。

如果没有发送到 /go/cosub,那么会被移动到 /go/pointless。如果持续触发这样的移动,会导致账号被禁用。

LiuJiang
V2EX  ›  二手交易

有 Q 币出手吗,收 300 个 Q 币。

 •  
 •   LiuJiang · 2020-08-23 10:08:13 +08:00 · 913 次点击
  这是一个创建于 1400 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  RT,v:MTMwMjY4Nzc5MjE=
  第 1 条附言  ·  2020-08-23 15:42:42 +08:00
  8 折收
  11 条回复    2020-08-24 16:33:46 +08:00
  dianso
      1
  dianso  
     2020-08-23 13:35:35 +08:00
  96 折出
  MaybeRichard
      2
  MaybeRichard  
     2020-08-23 15:59:02 +08:00
  @dianso 自己充值的话不就是 96 折吗
  tinycold
      3
  tinycold  
     2020-08-23 17:33:58 +08:00 via Android
  @MaybeRichard 哈哈哈,太狠了
  szx300
      4
  szx300  
     2020-08-23 19:37:18 +08:00 via iPhone
  自己充 94 折吧
  hfutzj
      5
  hfutzj  
     2020-08-23 22:38:01 +08:00
  8 折收趁早放弃,小心被骗
  Rongsp
      6
  Rongsp  
     2020-08-24 10:36:34 +08:00
  官方充不是97折么,,刚看的,同94出,楼上优先
  Rongsp
      7
  Rongsp  
     2020-08-24 10:36:56 +08:00
  官方充不是97折么,,刚看的,同94出,楼上优先340个最好全部带走
  bequt
      8
  bequt  
     2020-08-24 11:22:17 +08:00
  85 折才是正常水准啦。
  LiuJiang
      9
  LiuJiang  
  OP
     2020-08-24 12:38:51 +08:00
  @bequt 85 折出吗?
  Ritr
      10
  Ritr  
     2020-08-24 16:19:22 +08:00
  @szx300 94 折有限制每月 500
  bequt
      11
  bequt  
     2020-08-24 16:33:46 +08:00
  @LiuJiang 我还想收几千
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   实用小工具   ·   2294 人在线   最高记录 6679   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 35ms · UTC 04:49 · PVG 12:49 · LAX 21:49 · JFK 00:49
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.