V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
AidenNg
V2EX  ›  二手交易

迫无换 12,出自用港行 7PLus 亮黑 256G

 •  
 •   AidenNg · 2020-11-03 21:30:58 +08:00 via iPhone · 402 次点击
  这是一个创建于 875 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  价格 1700 吧,包装盒,充头➕线
  aHR0cHM6Ly9tYXJrZXQubS50YW9iYW8uY29tL2FwcC9pZGxlRmlzaC1GMmUvd2lkbGUtdGFvYmFvLXJheC9wYWdlLWRldGFpbD93aF93ZWV4PXRydWUmd3hfbmF2YmFyX3RyYW5zcGFyZW50PXRydWUmaWQ9NjMxMTk3NTQ2MTU2JnV0X3NrPTEuVmp3ZnBqVFhxR0VEQUtoQnhDZngzcXdTXzEyNDMxMTY3XzE2MDQ0MTAwNzY5MjcuQ29weS5kZXRhaWwuNjMxMTk3NTQ2MTU2LjExNDAwNjAyMCZmb3JjZUZsdXNoPTE=
  5 条回复    2020-11-04 10:57:55 +08:00
  AidenNg
      1
  AidenNg  
  OP
     2020-11-03 21:32:14 +08:00 via iPhone
  可走某鱼
  GGi
      2
  GGi  
     2020-11-03 21:44:48 +08:00
  国行 7Plus 换过电池 100%效率 128G 黑色 1400 出。
  ligongpu
      3
  ligongpu  
     2020-11-04 09:19:06 +08:00
  @GGi 有链接吗 想看看成色
  GGi
      4
  GGi  
     2020-11-04 10:03:31 +08:00
  @ligongpu v : YmVsaWV2ZVcyMDIw
  AidenNg
      5
  AidenNg  
  OP
     2020-11-04 10:57:55 +08:00 via iPhone
  已出,结单,谢谢🙏
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   nftychat   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   实用小工具   ·   4335 人在线   最高记录 5556   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 37ms · UTC 09:41 · PVG 17:41 · LAX 02:41 · JFK 05:41
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.