V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
mashaofeixxx
V2EX  ›  推广

继续开车 NUC 黑果套餐 有福利!

 •  7
   
 •   mashaofeixxx · 327 天前 · 14461 次点击
  这是一个创建于 327 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  先说福利

  本帖回复随机抽一人送

  一块 英特尔 660P 2T , M.2 nvme.

  开车如下:

  开车详情如下:

  本次开车默认套餐为 NUC8i5beh 主机,

  如需其他型号 NUC,补对应 NUC 差价即可.

  本次开车 为 全新 NUC 硬改(含网卡)黑果 ,

  搭配全国行内存硬盘,装好系统 , 开箱即用 且 京东快递 包邮!

  默认送 hdmi 线一根.为了方便双屏幕大佬,加送一根 type c to dp 线.

  开车价格如下:

  加我:

  第 1 条附言  ·  327 天前

  截止 2020年12月02日13:30

  本帖合计盖楼 1012 层.

  随机数字为:48

  中奖人为:

  请 @kuaidanian 尽快联系我领奖.

  本次开车结束,感谢大家支持!

  1033 条回复    2020-12-02 16:18:13 +08:00
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ... 11  
  GoRoad
      1
  GoRoad   327 天前
  strongcoder
      2
  strongcoder   327 天前
  抽抽抽
  KenGe
      3
  KenGe   327 天前
  继续抽抽抽
  f2ck
      4
  f2ck   327 天前
  beiaidigab
      5
  beiaidigab   327 天前
  我来组成分母
  f2ck
      6
  f2ck   327 天前
  顶起来
  a1114262301
      7
  a1114262301   327 天前
  guochengjie
      8
  guochengjie   327 天前 via Android
  分母
  zyflbl
      9
  zyflbl   327 天前
  重在参与
  986244073
      10
  986244073   327 天前
  分母
  jiangwangzhang
      11
  jiangwangzhang   327 天前 via iPhone
  马老板可以放心购买。
  jswxg
      12
  jswxg   327 天前
  上午刚看到马老板的帖子下午就看到抽奖了,抽抽抽
  daquandiao2
      13
  daquandiao2   327 天前
  抽抽抽
  strongcoder
      14
  strongcoder   327 天前
  抽抽抽啊
  zeewane7
      15
  zeewane7   327 天前
  重在参与
  oneend
      16
  oneend   327 天前
  让你们久等了 分子来了
  sunfeng
      17
  sunfeng   327 天前
  抽抽抽,幸运大奖落我家
  Siefy1983
      18
  Siefy1983   327 天前 via iPhone
  凑分子
  a11214214
      19
  a11214214   327 天前
  我是分子!
  FakerLeung
      20
  FakerLeung   327 天前
  感觉前排都是分母。中了直播吃翔
  f2ck
      21
  f2ck   327 天前
  我是分子 + 10086
  recordnow
      22
  recordnow   327 天前
  分母来了
  Chappako
      23
  Chappako   327 天前
  我是分子
  YIFZ
      24
  YIFZ   327 天前
  fenmu
  StonerY
      25
  StonerY   327 天前
  抽抽抽
  wwwtarzan
      26
  wwwtarzan   327 天前
  分子
  leonme
      27
  leonme   327 天前 via iPhone
  支持
  dip
      28
  dip   327 天前
  抽抽
  jwangkun
      29
  jwangkun   327 天前
  价格良心
  MadbookPro
      30
  MadbookPro   327 天前
  m1000
      31
  m1000   327 天前
  roll
  Ritr
      32
  Ritr   327 天前
  我看我还能中一次吗
  Moker
      33
  Moker   327 天前
  分子
  likaci
      34
  likaci   327 天前
  喵喵喵
  lin6328
      35
  lin6328   327 天前
  分母
  beingbin
      36
  beingbin   327 天前
  又来活动啦!沾沾喜气!
  SkYouth
      37
  SkYouth   327 天前
  沾沾喜气
  ntuuu
      38
  ntuuu   327 天前
  这配置确实可以!
  zkl2333
      39
  zkl2333   327 天前 via iPhone
  zhoufan5817
      40
  zhoufan5817   327 天前
  来了来了
  0x5f
      41
  0x5f   327 天前
  试一试
  Hilong
      42
  Hilong   327 天前
  抽奖
  dasauto
      43
  dasauto   327 天前
  分母来了
  nszm
      44
  nszm   327 天前
  suixn
      45
  suixn   327 天前
  来了来了
  shuseng
      46
  shuseng   327 天前
  我是分子英特尔 660P 2T , M.2 nvme.
  acrisliu
      47
  acrisliu   327 天前
  支持一下,顺便抽个奖。
  kuaidanian
      48
  kuaidanian   327 天前
  抽一手
  Kevis
      49
  Kevis   327 天前
  分母顶帖
  haorrs
      50
  haorrs   327 天前
  没想到老哥开车频率这么高
  caryqy
      51
  caryqy   327 天前
  分母
  f2ck
      52
  f2ck   327 天前
  我是分子 + 10000
  duhongle
      53
  duhongle   327 天前
  重在参与。。。
  dabinDev
      54
  dabinDev   327 天前
  分母
  freeznet
      55
  freeznet   327 天前
  猝不及防的车~搭一个顺风车~
  zoulinaini
      56
  zoulinaini   327 天前
  蹭一蹭
  Atukey
      57
  Atukey   327 天前
  我是分子
  DGHeaven
      58
  DGHeaven   327 天前 via iPhone
  支持下马老板
  BBrother
      59
  BBrother   327 天前
  支持一下
  kingright
      60
  kingright   327 天前 via iPad
  抽抽抽…
  tssz
      61
  tssz   327 天前
  我也来凑个数。
  heyenyan
      62
  heyenyan   327 天前
  前排都是分母,抽我!!
  efen
      63
  efen   327 天前 via iPhone
  分母预定╮(╯▽╰)╭
  royrs
      64
  royrs   327 天前
  我也来凑个数
  xtx
      65
  xtx   327 天前 via iPhone
  可以
  BDC017
      66
  BDC017   327 天前
  我也来凑个数!
  W3ei
      67
  W3ei   327 天前
  抽抽抽
  liuymf
      68
  liuymf   327 天前
  抽抽抽
  ligiggy
      69
  ligiggy   327 天前
  分母预定
  Leonard
      70
  Leonard   327 天前
  noming
      71
  noming   327 天前
  支持!
  onlyplanet
      72
  onlyplanet   327 天前
  生意兴隆!
  Via8veritas
      73
  Via8veritas   327 天前
  分子来了。
  Vapriest
      74
  Vapriest   327 天前
  分子来了
  gugogo
      75
  gugogo   327 天前 via iPhone
  这个要怎么用
  kinnon
      76
  kinnon   327 天前
  分母来了
  shd
      77
  shd   327 天前
  分子来啦
  airmour
      78
  airmour   327 天前
  HFX3389
      79
  HFX3389   327 天前
  新帖子~~~
  magzza
      80
  magzza   327 天前
  分子来~~~~~la
  peige
      81
  peige   327 天前
  继续抽
  slwl123
      82
  slwl123   327 天前
  我也来凑个数
  Jeevan
      83
  Jeevan   327 天前
  分母+1
  programV2
      84
  programV2   327 天前 via iPhone
  关注你
  poptail
      85
  poptail   327 天前
  分母一
  rudy1224
      86
  rudy1224   327 天前
  抽抽抽
  zqz981
      87
  zqz981   327 天前
  争当分子
  xyhao
      88
  xyhao   327 天前
  志在参与。
  FrecklesPotato
      89
  FrecklesPotato   327 天前 via iPhone
  我来组成分母
  zhaowuji
      90
  zhaowuji   327 天前
  坟墓+1
  402124773
      91
  402124773   327 天前
  haha
  notgood
      92
  notgood   327 天前 via iPhone
  我说这样真的不好
  MikeAfc
      93
  MikeAfc   327 天前
  抽抽抽
  YOKAMIA
      94
  YOKAMIA   327 天前
  白嫖人来了
  52coder
      95
  52coder   327 天前
  重在参与,哈哈
  f2ck
      96
  f2ck   327 天前
  作为分母
  K1W1
      97
  K1W1   327 天前
  分母+1
  imherer
      98
  imherer   327 天前
  嗯~?
  FieldYu
      99
  FieldYu   327 天前
  分母
  xh2011wuchi
      100
  xh2011wuchi   327 天前
  抽一下吧。。
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ... 11  
  关于   ·   帮助文档   ·   FAQ   ·   API   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   3920 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 44ms · UTC 07:40 · PVG 15:40 · LAX 00:40 · JFK 03:40
  ♥ Do have faith in what you're doing.