V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
Sponsored by
ShowMeBug
[福利] V2EXer 专属!在线代码笔面试 20 场
ShowMeBug,专业的在线代码面试平台,助力你快速识别神队友,高效面试不加班。

为了感谢 V2EX 小伙伴们的支持,特地大家提供了福利:ShowMeBug 在线笔面试场次 20 场,限时活动,快邀请你的小伙伴来薅羊毛吧!
Promoted by ShowMeBug
bclerdx
V2EX  ›  视频技术

大家平时在 Windows 系统上使用哪些音视频类播放器,要软硬件编解码能力强的,都有哪些应用程序或大家经常用的。谢谢。

 •  
 •   bclerdx · 97 天前 · 468 次点击
  这是一个创建于 97 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  radio777
      1
  radio777   97 天前
  自己换解码器就好吧
  Salicylicacid
      2
  Salicylicacid   97 天前 via Android
  电影与电视
  delectate
      3
  delectate   97 天前
  mpv
  bclerdx
      4
  bclerdx   97 天前
  @radio777 有具体的音视频播放器名称?大家平时都用哪类?暴风影音?
  关于   ·   帮助文档   ·   FAQ   ·   API   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   3685 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 23ms · UTC 05:53 · PVG 13:53 · LAX 22:53 · JFK 01:53
  ♥ Do have faith in what you're doing.