V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
xtyao
V2EX  ›  二手交易

收 iPhone 12 pro max

 •  
 •   xtyao · 2021-02-03 08:56:15 +08:00 · 801 次点击
  这是一个创建于 1172 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  要求 256g,黑色或者蓝色,成色不限。。。
  最好国行,港澳版也行。。。
  11 条回复    2021-02-04 00:09:07 +08:00
  cking
      1
  cking  
     2021-02-03 10:16:56 +08:00
  还不如直接去买 港版 256 8400 左右
  xtyao
      2
  xtyao  
  OP
     2021-02-03 10:24:05 +08:00
  @cking 那么,哪里能买到呢
  baleeny
      3
  baleeny  
     2021-02-03 11:00:18 +08:00
  @xtyao 隔壁苹果团
  anonymous1024
      4
  anonymous1024  
     2021-02-03 11:34:53 +08:00
  @cking 看了下,都是 8900 以上啊,8400 怎么做到的
  cking
      5
  cking  
     2021-02-03 11:38:41 +08:00
  @baleeny 是的 就是苹果团
  cking
      6
  cking  
     2021-02-03 11:39:36 +08:00
  cking
      7
  cking  
     2021-02-03 11:41:11 +08:00
  @xtyao
  @anonymous1024
  不好意思 我看成了 12 pro sorry
  cking
      8
  cking  
     2021-02-03 11:41:32 +08:00
  因为我自己已经打算入手 12 pro 了
  je11yfish
      9
  je11yfish  
     2021-02-03 13:23:47 +08:00
  有意出自用 512,一个月,微信联系:
  YWtpbmdfbGlhbmc=
  (base64)
  xtyao
      10
  xtyao  
  OP
     2021-02-03 13:45:58 +08:00
  @je11yfish 想问问准备多少出。。。512,感觉价格会撑不住
  je11yfish
      11
  je11yfish  
     2021-02-04 00:09:07 +08:00
  @xtyao vx 说呗,大致参考咸鱼
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   2962 人在线   最高记录 6543   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 27ms · UTC 08:26 · PVG 16:26 · LAX 01:26 · JFK 04:26
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.