V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
kerwin1024
V2EX  ›  二手交易

迫于第 13 个月工资,持币 2800 收一个 Air3/64g

 •  
 •   kerwin1024 · 2021-02-08 00:00:04 +08:00 · 807 次点击
  这是一个创建于 848 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  有意的请带价+留下联系方式

  8 条回复    2021-02-09 09:59:57 +08:00
  zhangdashuan
      1
  zhangdashuan  
     2021-02-08 09:58:45 +08:00
  想不到我前年 2900 卖掉的,如今还能卖这个价。。。
  yhyh
      2
  yhyh  
     2021-02-08 10:30:35 +08:00
  头像好评👍,
  xiaolong620
      3
  xiaolong620  
     2021-02-08 14:00:53 +08:00
  我也是来看头像的
  kerwin1024
      4
  kerwin1024  
  OP
     2021-02-08 15:48:22 +08:00 via Android
  @zhangdashuan 那当然要选成色了
  kerwin1024
      5
  kerwin1024  
  OP
     2021-02-08 15:48:50 +08:00 via Android
  @yhyh 提问这是什么色号
  kerwin1024
      6
  kerwin1024  
  OP
     2021-02-08 15:49:10 +08:00 via Android
  @xiaolong620 问题来了,这是什么色号
  xiaolong620
      7
  xiaolong620  
     2021-02-08 16:54:43 +08:00
  @kerwin1024 999 ?
  yhyh
      8
  yhyh  
     2021-02-09 09:59:57 +08:00
  @kerwin1024 阿玛尼 888 哈哈哈
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   nftychat   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   3019 人在线   最高记录 5634   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 49ms · UTC 13:10 · PVG 21:10 · LAX 06:10 · JFK 09:10
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.