V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
xiaohaohhh
V2EX  ›  投资

迫于最近基金大跌,搞了个基金港美股小群,有同好者吗

 •  
 •   xiaohaohhh · 56 天前 · 1024 次点击
  这是一个创建于 56 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  主要讨论基金,港美股,偶尔讨论虚拟货币和 a 股。都是干货不闲聊其他的
  第 1 条附言  ·  51 天前
  群里快满 200 人了,扫码就进不去了,请铁子们加我微信,我挨个拉你们进群

  https://s3.ax1x.com/2021/03/02/6k3klj.jpg
  19 条回复    2021-03-04 12:48:33 +08:00
  xiaohaohhh
      1
  xiaohaohhh   56 天前
  怎么发图片? 想发群二维码
  overthemoon
      2
  overthemoon   56 天前
  markdown 了解下
  xiaohaohhh
      3
  xiaohaohhh   55 天前
  @overthemoon 留个卫星 我加你入群
  xyqhkr
      4
  xyqhkr   55 天前
  使用图床图片
  wssy921
      5
  wssy921   55 天前
  微信号同 id, 拉我进群吧
  cgb1021
      6
  cgb1021   53 天前 via Android
  拉一下 nihao_
  aaahhh123
      7
  aaahhh123   53 天前
  @xyqhkr

  好了,扫码进,不要乱发无关的东西,铁子们

  https://s3.ax1x.com/2021/02/28/695lPe.jpg
  Ambition322
      8
  Ambition322   53 天前
  dk990322
  求拉
  xya
      9
  xya   53 天前 via Android
  讨论 a 股吗,我目前只玩 A 股
  xiaohaohhh
      10
  xiaohaohhh   52 天前
  xiaohaohhh
      11
  xiaohaohhh   52 天前
  @xya 有!
  xiaohaohhh
      12
  xiaohaohhh   52 天前
  现在群里快 100 个老哥了
  xiaohaohhh
      13
  xiaohaohhh   51 天前
  有个朋友有低门槛办理 hk 银行卡的渠道,后续有消息也会在群里第一时间分享通知给大家
  xiaohaohhh
      14
  xiaohaohhh   51 天前
  群里快满 200 人了,扫码就进不去了,请铁子们加我微信,我挨个拉你们进群

  https://s3.ax1x.com/2021/03/02/6k3klj.jpg
  guabimian
      15
  guabimian   50 天前
  搞电报群多好 微信麻烦
  xiaohaohhh
      16
  xiaohaohhh   50 天前
  @guabimian 先微信吧,后边再看吧
  luke589
      17
  luke589   50 天前
  EvilerIT
  luke589
      18
  luke589   50 天前
  EvilerIT,拉一下吧
  xiaohaohhh
      19
  xiaohaohhh   49 天前
  @luke589 麻烦老哥再加我下
  关于   ·   帮助文档   ·   FAQ   ·   API   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1762 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 21ms · UTC 16:31 · PVG 00:31 · LAX 09:31 · JFK 12:31
  ♥ Do have faith in what you're doing.