V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
• 换工作是一件经过深思熟虑的严肃事情
• 频繁换工作是 loser 做的事情
• 公司应该提供给员工尽可能好的条件
• 这里不欢迎苦大仇深的公司
• 原则上这里不欢迎猎头发帖,除非是懂技术的猎头
• 如果你自己从来没有从期权上赚过钱,就不要在招聘时强调期权
• 招聘时请尽量给出薪酬范围
• 求职时请附上自己的薪酬要求
• 说话前经过足够的思考是好习惯
• 上传一个有意义的头像会更体现你们公司的品牌和诚意
• 请不要在 1 天的时间内在酷工作节点发布超过 3 个主题
• 在不同节点下发布内容相同的主题这种行为不科学
woai110120130
V2EX  ›  酷工作

招聘 App 爬虫工程师,国内一线大厂最核心团队,加班少

 •  
 •   woai110120130 · 313 天前 · 1019 次点击
  这是一个创建于 313 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  搞 Android 逆向厉害的,反风控比较厉害的联系我,微信 806355705
  9 条回复    2021-03-10 20:18:13 +08:00
  woai110120130
      1
  woai110120130  
  OP
     313 天前
  地点北京西二旗
  xiaoding
      2
  xiaoding  
     313 天前
  搞黑产?
  lovecy
      3
  lovecy  
     313 天前
  出事背锅岗?
  woai110120130
      4
  woai110120130  
  OP
     313 天前
  @xiaoding 一线大厂 不搞黑产
  woai110120130
      5
  woai110120130  
  OP
     313 天前
  @lovecy 一线大厂,有法务团队,不需要背锅
  yukunYang
      6
  yukunYang  
     313 天前 via Android   ❤️ 2
  连公司都不敢写?
  ch2
      7
  ch2  
     312 天前   ❤️ 3
  包吃牢饭?
  superrichman
      8
  superrichman  
     312 天前 via iPhone   ❤️ 1
  招临时工?
  apostle
      9
  apostle  
     312 天前 via Android
  干活正式工,出事临时工
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   3874 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 42ms · UTC 10:02 · PVG 18:02 · LAX 02:02 · JFK 05:02
  ♥ Do have faith in what you're doing.