V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
pythonee
V2EX  ›  深圳

深圳有哪些山是可以开车上去的呢

 •  
 •   pythonee · 264 天前 · 2049 次点击
  这是一个创建于 264 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  11 条回复    2021-03-18 14:27:44 +08:00
  fmumu
      1
  fmumu  
     264 天前
  塘朗山,羊台山,梧桐山都有大路吧,但是好像都是只有工作人员才能开车上去
  xiaomingVTEX
      2
  xiaomingVTEX  
     264 天前
  小三洲水库
  amwyyyy
      3
  amwyyyy  
     264 天前
  凤凰山
  HoloShadow
      4
  HoloShadow  
     264 天前
  银湖山可以
  Tezos
      5
  Tezos  
     264 天前
  一般车上不去吧。
  xiaotongxue
      6
  xiaotongxue  
     264 天前
  梧桐山
  yamatamain
      7
  yamatamain  
     263 天前
  当然是三洲田了
  xiaomingVTEX
      8
  xiaomingVTEX  
     263 天前
  @yamatamain 飙车吗🤣
  0xroot
      9
  0xroot  
     263 天前
  秋名山 /逃
  Hurr1cane
      10
  Hurr1cane  
     262 天前
  马峦山
  yamatamain
      11
  yamatamain  
     262 天前
  @xiaomingVTEX
  不至于
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1290 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 23ms · UTC 17:41 · PVG 01:41 · LAX 09:41 · JFK 12:41
  ♥ Do have faith in what you're doing.