V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
V2EX 提问指南
hoko1814
V2EX  ›  问与答

大家听过的好听的名字有哪些?给宝宝取名字,用作参考。

 •  
 •   hoko1814 · 49 天前 · 618 次点击
  这是一个创建于 49 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  总有那么些瞬间,觉得看到的电影、电视剧或者小说里,人物的名字挺好听,但没及时记下来。身边认识的人、听说过的人、古人名字、历史人物都行,范围不限,不过最好有给宝宝取名的实际参考作用。我是男宝宝,不过该帖男女不限,大家畅所欲言。
  第 1 条附言  ·  49 天前
  姓雷 ^_^
  15 条回复    2021-03-21 17:46:26 +08:00
  EasonC
      1
  EasonC   49 天前 via iPhone
  席梓童、李逍遥、景天、韩商言,好名字不少,但没这个姓也难起好名字
  OasisV
      2
  OasisV   49 天前 via iPhone
  总要先给个姓出来吧,姓氏不同名字差距大着呢
  jtsai
      3
  jtsai   49 天前 via iPhone
  剑晨。真的很喜欢这个名字,被断浪毁了,哎
  proxychains
      4
  proxychains   49 天前 via Android
  姓啥
  yunyuyuan
      5
  yunyuyuan   49 天前
  李琳煜
  666VS2333
      6
  666VS2333   49 天前 via Android
  花满楼
  duola
      7
  duola   49 天前
  凌轩。
  我同学的名字,我感觉好听。
  GuuJiang
      8
  GuuJiang   49 天前 via iPhone
  雷镇宇
  Twice
      9
  Twice   49 天前 via iPhone
  展曦 三体里面看到的
  PublicSy
      10
  PublicSy   49 天前 via iPhone
  雷鸣
  PublicSy
      11
  PublicSy   49 天前 via iPhone
  雷鸣电闪
  aulay
      12
  aulay   49 天前 via Android
  雷军😂
  Foxkeh
      13
  Foxkeh   48 天前 via Android
  雷锋
  crysanto
      14
  crysanto   48 天前
  雷不惊
  gushu
      15
  gushu   47 天前
  建议把古代名人的名字翻几遍,一般他们起名都是经过深思熟虑,深度文化加工的。
  关于   ·   帮助文档   ·   FAQ   ·   API   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   3585 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 23ms · UTC 02:11 · PVG 10:11 · LAX 19:11 · JFK 22:11
  ♥ Do have faith in what you're doing.