V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
Myarms
V2EX  ›  MacBook Pro

安装 Parallel Access 和 discord 屏幕录制的权限一直无法获取,有大神可以帮忙吗?如能解决可以付费

 •  
 •   Myarms · 185 天前 · 803 次点击
  这是一个创建于 185 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  折腾好久了😂

  https://ibb.co/DwjC661

  就是无法获得权限。

  影响工作了😭

  14 条回复    2021-06-02 08:38:31 +08:00
  Myarms
      1
  Myarms  
  OP
     185 天前
  现在用的 MBP 2018 想换 M1 的心都有了😭 求大神救救
  wangpao
      2
  wangpao  
     185 天前
  你这系统是啥版本,为啥和我图标不一样啊?然后右边应该有加号啊?解锁后试试把程序图标拖进去试试?
  zj9495
      3
  zj9495  
     185 天前
  先点击左下角解锁?
  starrystarry
      4
  starrystarry  
     185 天前
  tccutil reset ScreenCapture
  Myarms
      5
  Myarms  
  OP
     185 天前
  @wangpao
  @zj9495

  解锁了还是一样,拖放的办法也不行,
  系统版本时候 10.15.7 (19H1030) catalina
  Myarms
      6
  Myarms  
  OP
     185 天前
  @starrystarry 用了这个命令还是不行,之前 dicord 还可以添加进去,但是 reset 完之后,就不行了。我一般是卸载吗,然后再解锁隐私锁,安装。

  但是就是添加不了。
  zdndk598
      7
  zdndk598  
     185 天前 via iPhone
  Full Disk Access 然后再打开 App 就可以了
  minamike
      8
  minamike  
     185 天前 via iPhone
  更新系统🐶
  Myarms
      9
  Myarms  
  OP
     185 天前
  @zdndk598 https://ibb.co/4Z9sYzn 试了您的办法,还是不行😂
  qq73666
      10
  qq73666  
     185 天前
  遇到过类似的,可能是之前的版本未卸载干净造成,完全卸载,重装吧
  Myarms
      11
  Myarms  
  OP
     185 天前
  @minamike 刚刚试了,还是不行。。。
  Myarms
      12
  Myarms  
  OP
     185 天前
  @qq73666 这个太折腾了,一堆的应用要重新弄,虽然有备份,但是还是蛮折腾的
  christin
      13
  christin  
     185 天前 via iPhone
  pa 那个我之前用 Catalina 是可以的
  xinbaqiu
      14
  xinbaqiu  
     184 天前 via iPhone
  关闭 sip
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   3847 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 23ms · UTC 01:53 · PVG 09:53 · LAX 17:53 · JFK 20:53
  ♥ Do have faith in what you're doing.